> > Ден на детето 2019

Ден на детето 2019

Денят на детето през 2019 в TechnoMagicLand беше отбелязан със спецаилна научна програма, подготвена от екипа на Центъра. В рамките на деня имахме удоволствието да посрещнем над 1500 души, които не само имаха възможност да разгледат експозицията на центъра, но и да наблюдават химична и физична демонстрация.