> Новини

Международен ден на телекомуникациите и информационното общество

17.05.2020

Международен ден на телекомуникациите и информационното общество

"Committed to connecting the world"

(Призвани да свържем света)

Днес отбелязваме международния ден на телекомуникациите и информационното общество. Това е повод да повишим своите знания и разбиране за възможностите, които ни предоставят Интернет и информационните технологии.

Започвайки от 1969 г., международния ден на телекомуникациите се отбелязва ежегодно на 17 май, в чест на основаването на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) през 1865 г. и подписването на Международната телеграфна конвенция.

Днес в ITU участват 193 страни и около 700 членове от различни сектори и асоциации.

Този ден има за цел:

  • да стимулира представянето на идеи и обмен за развитие на телекомуникациите и информационното общество;
  • да предложи за обсъждане различни аспекти на телекомуникациите и информационното общество;
  • да изведе водещите теми, които следва да залегнат в програмата за обсъждане от Международния съюз по далекосъобщенията.

Именно днес е момента да се замислим как телекомуникационната индустрия ни помогна да се справим с предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията COVID-19.

Пандемията от COVID-19 се оказа сериозно предизвикателство за обезпечаване на достъпа до услуги в пиковите часове. На операторите се наложи да увеличат пропускателната способност за пренос на данни и скоростта на широколентовия достъп към своите мрежи. Същевременно всички платформи намалиха размерите на видеофайловете, за да увеличат обема на широколентовия достъп до основни услуги.

Благодарение на развитието на информационните технологии, независимо от социалната изолация, екипът на TechnoMagicLand влезе в домовете на над 4000 последователя от социалните мрежи. Глобалната мрежа се оказа стабилна основа на съвременното информационно общество.

Бъдете с нас, в рамките на нашата инициатива #TechnoMagicLand у дома. Днес излъчваме в 11 и 17:30 часа, на страницата ни във Facebook или от тази връзка.

 

Използвана терминология допълнителна информация за любопитковци:

Далекосъобщения

Телекомуникации

Повече за информационното общество, като понятие

Повече за международния съюз по далекосъобщенията (ITU)

Широколентов достъп

Пикови часове (от англ. peak hours) - часове с най-голяма натовареност в използването на нещо (вещ или услуга).