> Новини

Наблюдение и проверката за опознаване на света

18.05.2020

Наблюдение и проверката за опознаване на света

Научният скептицизъм е едно от основните качества, които всеки учен развива по пътя на своето кариерно израстване. Търсенето на истината и реалните закономерности зад нещата, които изглеждат на пръв поглед очевидни, помагат на изследователите да направят големи открития в науката. 

През отминалите събота и неделя, демонстраторът от нашия екип - Мартин Недялков демонстрира научен подход, благодарение на който, всеки любопитко, който се съмнява в 100% съдържание на продукти със животински произход в киселото мляко, може да направи у дома, с използването на малко количество йод.

Експериментът е полезен, не само защото ни помага да проверим обявеното съдържание на съдържимото в кофичка кисело мляко, но и безценен пример как с използването на науката, ние можем да установим основни истини за живота и света, а защо не и да решаваме проблеми.

Проблемите, които са занимавали човечеството през хилядолетната ни история, са дали тема за размисъл на учените, които са изградили своите научни хипотези и са измислили методология, по която да направят експеримент. Повтаряемостта на резултатите при експеримент в сравнително еднородни условия е достатъчно основание да твърдим, че сме направили откритие. 

Детето и ученият си приличат по това, че са любопитни, а любопитството тласка към откривателство. Ето затова, ако Вашето дете иска да експериментира, не го спирайте, а просто му дайте възможност да опитва, да експериментира и да направи свои собствени открития, докато наблюдава света. 

Да се научим да наблюдаваме! Това е толкова лесно! 

Наблюдаването е нещо, което често правим инстинктивно. То ни помага например да решим дали е безопасно да пресичаме пътя. Наблюдението е малко повече от това да забелязваме нещо. То включва възприятието - ние осъзнаваме нещо чрез сетивата си. Наблюдението включва признаването на важността на това, което възприемаме. Така, стоейки на тротуара, очите ни казват, че колите се приближават бързо. Отчитаме, че стъпването на платното пред автомобил е опасно, така че изчакваме, докато пътят се освободи.

Наблюдението е от съществено значение за науката. Учените използват наблюдението за събиране и записване на данни, което им позволява да разработят и след това да тестват хипотези и теории. Учените наблюдават по много начини - със собствените си сетива или с инструменти като лупа, термометри, сателити или стетоскопи. Тези инструменти позволяват по-прецизни и точни наблюдения. Инструментите също така помагат за събирането на информация за неща, които не надхвърлят възможностите ни да изпитаме от първа ръка - например безкрайното пространство на Космоса.