> Новини

Откъде е дошъл човекът? (Част 1)

18.04.2021

Откъде е дошъл човекът? (Част 1)

Един от най-старите познати видове в родословното дърво на човека е Sahelanthropus tchadensis и най-ранните свидетелства за човекоподобни видове, ходещи изправени, идват именно от него. Живял е през миоценската епоха, преди около 6-7 милиона години в западната част на централна Африка. Първите фосилни находки са от територията на държавата Чад, откъдето идва и неговото видово име „tchadensis“. Екипът кръщава находката Toumai, което на джафарски език означава „Надежда за живот“. Така местните кръщавали децата, които се раждат преди началото на сухия период. Изправеният стоеж най-вероятно е помогнал на индивидите от този вид да оцелеят в разнообразни хабитати – както в горски местообитания, така и в открити тревни площи. Въпреки, че има само черепни останки от Sahelanthropus, проучванията успяват да докажат, че той е притежавал характеристики присъщи както на маймуните, така и на човека. Прилича на маймуните по това, че има относително малък мозък (малко по-малък от този на шимпанзето), полегато лице и удължен череп. Мозъчният обем на реконструирания череп е 350-360 см3, най-малкият известен за възрастен хоминид. Сходни с човешките черти са наличието на малки по размер кучешки зъби и късата средна част на лицето. Отворът, през който гръбначният мозък излиза от черепа (foramen magnum), е разположен по-напред на долната част на черепа, което го отличава от приматите. Това показва, че главата на Sahelanthropus e била разположена върху хоризонтално изправено тяло, което най-вероятно е свързано с изправен стоеж.

Редактор: Силвия Коцева