> Новини

Днес отбелязваме Световния ден на околната среда

05.06.2021

Днес отбелязваме Световния ден на околната среда

Световият ден на околната среда е избран от ООН като ден за повишаване на информираността на хората по света и за действие за опазване на природата. Денят се отбелязва от 100 държави в цял свят. Това е „Денят на хорат“, в който се полагат грижи заа Земята. Действията могат да бъдат малки – на местно ниво или по-големи на национално или глобално. Всяка година денят се провежда с тема, която привлича вниманието върху належащ пробелм, свързан с околната среда.

Прекалено дълго време ние експоатираме и унищожаваме екосистемите на нашата планета. На всеки три секунди светът губи толкова растителна площ, колкото е необходима за покриването на едно футболно игрище. Около 50% от кораловите рифове вече са изгубени . Ако продължим по същия начн и не направим нищо до 2050 година 90% от рифовете в света ще изчезнат, дори ако глобалното затопляне се ограничи до 1,5 гадуса повишение на температурите.

Загубата на екосистемите ще лиши Земята от гори и торфища, които поглъщат въглеродния диоксид. В свеотовен мащаб емисиите на парникови газове не спират да нарастват в продължение на три последователни  години и планетата е на крачка от потенциално катастрофални и необратими климатични промени.

Появата на Ковид-19 показа какви могат да бъдат последствията от загубата на екосистемата. С намаляването на площта на естествените местообитания за животните, ние създаваме идеални условия за разпостранение на патогени – включително на коронавируси.

Описвайки тази предизвикателна картина Световният ден на околната среда има за цел да се фокусира върху тазгодишната тема – „Преосмисли,Пресъздай,Възстанови“.

Световният ден на околната среда 2021 г., на който тази година Пакистан ще бъде страна домакин за официалните си тържества, призовава за спешни действия за съживяване на нашите увредени екосистеми.

От горите до торфищата и бреговете, всички ние зависим от здравите екосистеми за нашето оцеляване. Екосистемите се определят като взаимодействие между живите организми - растения, животни, хора - с обкръжението им. Това включва природата, но също и създадени от човека системи като градове или ферми.

В ТехноМеджикЛенд ценим природните богатства, за които е необходимо да бъдат полагани грижи. Целим да развиваме отговорно отношение към природната екосистема и да повишаваме информираността на нашите приятели и гости чрез организирането на различни събития и демонстрации за опазване на околната среда.