> Новини

Световен ден на океаните

08.06.2021

Световен ден на океаните

Световният ден на океаните се отбелязва на 8 юни, с подкрепата на 700 аквариума, зоологически градини, музеи и организации за опазване на околната среда. Денят има за цел да насочи вниманието на хората по света към състоянието и проблемите на Световния океан и как всеки един от нас може да помогне за опазването му. На този ден хората инициират провеждането на различни събития, семинари, митинги за повишаване на осведомеността за опазване на океаните. Но поради епидемията от COVID-19, тазгодишните мероприятия ще се проведат онлайн.  Фокусът на Световния ден на океаните през тази година ще бъде върху обединяване на природозащитните действия за призоваване на световните лидери да се защитят 30 % от нашата синя планета до 2030 г. Тази инициатива е кръстена "30х30". С опазването на 30 % от сушата и водата на Земята чрез мрежа от зони с висока защита може да осигурим здрав дом за всички.

Световният океан заема 71% от площта на Земята, като средната му дълбочина е 3790 м, а максималната дълбочина е 10 923 м – в Марианската падина. Световният океан е важен източник на ресурси за все по-нарастващото население на планетата, но в същото време е все по-засегнат от човешката дейност. Той има изключително значение за живота на Земята, защото осигурява половината от кислорода в атмосферата, поглъща част от въглеродния диоксид, влияе върху климата на планетата, и съдържа огромно количество минерални и биологични ресурси.

Световният океан се състои от пет части: Атлантически океан, Индийски океан, Северен ледовит океан, Антарктическия и Тихия океан. Името “океан” идва от името на гръцкия бог на морето keanos. В океана има приливи и отливи. Те се дължат на гравитационното действие на Слънцето и Луната.

Според учени и еколози от цял свят климатичните промени вече са реалност и оказват своето влияние върху живота на цялата планета. Прогнозите са, че затоплянето, топенето на ледовете и покачването на нивото на Световния океан ще продължат и ще предизвикат световни катаклизми, свързани с достъпа до питейна вода, с температурата и чистотата на въздуха.

За жалост мерките, които са взети до момента са крайно недостатъчни и практически вече няма част от Световния океан, която да не е засегната от човешката дейност. Дори на дъното на Марианската падина са намирани пластмасови опаковки. Основните замърсители са нефтът и нефтопродуктите, които нерядко попадат в океана в резултат на взривяване на нефтени трюмовете на танкерите. Значителна вреда на световния океан нанасят също отпадъчните води и битовите отпадъци.

Въпреки това, всеки един от нас може да помогне, за да се минимизират промените в океаните за бъдещите поколения. Това може да стане като събираме отпадъци, където ги видим, както във водата така и в плажа. Друг начин е да намалим употребата на пластмаса. Някои от решенията са иползването на текстилна торба за пазаруваме вместо найлонова и избягването на продукти или опаковки, негодни за повторна употреба.

В ТехноМаджикЛенд целим да развиваме отговорно отношение към природната екосистема и да повишаваме информираността на нашите приятели и гости.