> Новини

Удължаване на срока на конкурса

01.07.2021

Удължаване на срока на конкурса

Поради засиления интерес и с цел да запишем колкото е възможно повече въпроси, срокът за кандидатстване в конкурса за задаване на въпроси към космонавтите от НАСА и ЕКА, се удължава до 06.07.2021 г.

Пълните условия на конкурса можете да намерите на страницата http://www.hello-sapce.eu

Можете да чуете повече за конкурса от специалната пресконференция от БТА