> Новини

Иновативно партньорство между Стопански факултет и интерактивен център за наука и технологии TechnoMagicLand

28.10.2021

Иновативно партньорство между Стопански факултет и интерактивен център за наука и технологии TechnoMagicLand

Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и интерактивен център за наука и технологии TechnoMagicLand обединяват усилия за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството и одита, и анализа и моделирането на големи данни. Партньорството между двете организации ще се реализира в различни аспекти - трансфер на знания, обмяна на опит в прилагането на високоефективни действени и игрови подходи, осигуряване на студентски стажове и посещения, подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите, провеждане на съвместни обучения, кръгли маси, конференции.

Студентите от Стопански факултет ще имат възможността да развият практически умения, като се запознаят с управленския модел на Центъра и с разработването на занимания; да използват данните за потребителската интеракция от електронната система на TechnoMagicLand и маркетинговите канали; да се запознаят с игровия елемент, който се управлява от информационната система на TechnoMagicLand, разработена от ТехноЛогика. 
В рамките на партньорството екипът на TechnoMagicLand ще обмени опит и знания с  преподавателите от Стопански факултет, които се доказват като безупречни експерти и професионалисти.

Сътрудничеството между Стопански факултет и интерактивния център за наука и технологии има своята история и преди официалното им партньорство - представители на Стопански факултет са част от екипа по създаването на TechnoMagicLand. А през 2021 г., центърът и ТехноЛогика подкрепиха и насърчиха идеята за създаването на иновативната магистърска програма „Геймификация в бизнеса, правителствения и неправителствения сектор“, която обучава специализирани кадри за игровата индустрия и управленци, които ще могат да прилагат игрови подходи в работата си. 

 

 

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е водеща институция в страната и региона на Югоизточна Европа за обучение и изследвания в областта на икономическите и управленските науки. Завършилите Софийския университет са сред най-предпочитаните кадри от страна на работодателите. В официалната рейтингова система за висшите училища в България Стопанският факултет трайно заема водещи позиции в направленията Икономика и Администрация и управление сред българските университети.
 

 

 

TechnoMagicLand e иновативен център за наука и технологии, създаден от българската софтуерна компания ТехноЛогика и София Тех Парк. Центърът е открит през 2018 година и е проект-кауза на екипа на ИТ фирмата. Отличен е с награди за корпоративна социална отговорност от ББЛФ и БДФ. Центърът се състои от интерактивна експозиция с над 50 експеримента в областта на природните науки, математиката, инженерството и технологиите на бъдещето. Екипът разработва и  поддържа над 40 уникални STEAM (бел. ред. от англ. наука, технологии, инженерство, изкуство и математика) занимания.