> Новини

Осигуряване на съвременна образователна среда по национален проект

29.04.2022

Осигуряване на съвременна образователна среда по национален проект

Учениците от 179 ОУ "Васил Левски", с. Доброославци посетиха TechnoMagicLand и имаха изключително разнообразна програма, съчетаваща химични и физични демонстрации, лаборатории по астрономия, забележителната Експозиция с над 50 експеримента в областта на науката и технологиите и изследователска експедиция в забележителния парк на София Тех Парк.
Посещението се осъществява по Национален проект " Осигуряване на съвременна образователна среда", модул „Културните институции като образователна среда“ за учебната 2021/22 г. и има за цел да насърчи интереса към знания на учениците, като ги отведе в неизчерпаемите съкровищници на знанието.

Благодарим за милия подарък на  г-жа Лилия Петкова, като ръководител на училищното ръководство (Градинска Теменуга от сем. Violaceae), който забележително допълва нашата колекция от растения #TMLGarden.