> Новини

Ден на храбростта и празник на Българската армия

05.05.2022

Ден на храбростта и празник на Българската армия

По традиция отбелязваме празника на Св. Георги като Ден на храбростта и празник на българската армия. Това е много важен ден за всеки от нас, защото храбростта е присъщо качество за всеки, но е нужно малко решителност. Това е онзи малък импулс, който ни тласка да бъдем смели откриватели и изследователи на света около нас, импулсът с който всеки се устремява да разбере тайната на непознатото. А неизвестните неща са толкова много! Дори най-големите световни изследователи не са успели да разкрият всички принципи и закономерности, които движат света около нас! 

"Всичко в този свят е относително!" - възкликва проф. А. Айнщайн и поставя основите на съвременната наука. Мария и Пиер Кюри откриват, че чистите уранови соли имат значително по-ниска радиоактивност, отколкото рудата, която е необработена. Така осъзнават, че в рудата вероятно има примеси, които са с по-висока радиоактивност, отколкото чистият уран и се заемат с търсене на това да разберат тези неизвестни компоненти... и успяват - изолират Радия и Полония. Полита човек към неизвестността на Космоса, за да види какво има извън познатата "обвивка" на Земята и човешки крак стъпва на Луната! Общото между всички учени е, че те имат храбростта да откриват непознатото и когато са уверени в това, което правят - те успяват!

Поглеждаме към света с надеждата, че хората сме разумни и способни да преодолеем изкушението да използваме науката и технологии за унищожение. Пожелаваме много храброст и дръзновение за правене на добро, защото то е по силите на всеки от нас!

Поздравяваме ви с нашата история за робота TML-1.

Честит празник!