> Новини

Неформално образование в мултикултурна среда

19.05.2022

Неформално образование в мултикултурна среда

Щастливи сме да поздравим студентите от специалност Неформално образование в СУ, които успешно защитиха своята преддипломна практика в ТехноМеджикЛенд.

Изправих ме ги пред предизвикателството да подготвят и проведат занимания за група от украински деца. Поздравления за доброто представяне, момичета!