> Новини

Как да подкрепим учителите по STEM дисциплини?

27.12.2018

Как да подкрепим учителите по STEM дисциплини?

Преподаването на наука, технологии, инженерство и математика (т.нар. STEM области) е не само интересно за съвременните деца. То е изключително важно във века на дигитална комуникация, в който живеем. Ето защо учителите трябва да бъдат в крак с актуалните тенденции в тези направления. В тази статия споделяме с вас опита на няколко европейски държави и се надяваме той да послужи за вдъхновение и на наша територия.

Един от начините преподаватели да са максимално добре подготвени за новостите в своята област на експертиза е създаването на партньорства с неправителствени организации или представители на индустрията. Подобно сътрудничество може да бъде държавна или местна инициатива, но по-долу ще откриете практики, които са приложими на територията на цялата страна, което осигурява равен достъп до въпросните ресурси и обучения.

В Гърция организациите „Местни лаборатории на науките“ (Local Laboratories of Sciences, EKFE) и „Местни центрове за подкрепа на информационните и компютърните технологии“ (Local Centres for the Support of ICT, KEPLINET) редовно провеждат обучения за училищни преподаватели по STEM предмети. Те организират експериментални дейности и оказват техническа подкрепа на училищата в страната – оборудват компютърните им зали например.

Във Франция фондацията La Main à la Pâte подпомага начални учители да подготвят по най-интересния и интерактивен начин своите часове. Мрежата „Къщи на науките“ пък предлага обучителни сесии за преподаватели в партньорство с редица университети.

В Италия движението „M@t.abel“ , създадено от Съюза на италианските математици и Италианското общество на статистиците, организира срещи за преподаватели на живо с цел да работят заедно по създаването на онлайн платформи. Участниците имат възможността да общуват със свои колеги и опитни обучители и да анализират средата в класните стаи.

В Словакия има много частни образователни компании и университети, които предлагат разнообразни  STEM курсове. Професионалните училища пък развиват собствени програми с различни партньори. Най-често срещаното сътрудничество там е с инженерни и технологични компании, които помагат за подобрение на обучителния процес.

Европейският опит може да се почерпи и по отношение на липсващите кадри в STEM образованието. В някои страни министерствата на образованието наемат специалисти от технологичните сфери, за да ги обучат за педагози. Идеята е, че те имат поглед върху най-актуалното развитие в сферата им на експертност и биха внесли добавена стойност в обучителния процес.

В Австрия отдели за човешки ресурси предлагат специален вид договори, които позволяват професионалисти от сферата на информационните технологии да се преквалифицират в учители. Малтийският колеж по изкуства, технологии и наука предоставя педагогически обучения на специалисти от технологическата индустрия. Отново в Малта, Институтът по образование предлага курсове за педагози за професионалисти, които имат интерес към смяна на професията си.

Важно е да подкрепяме учителите в мисията им да предават на децата ни знания и вдъхновение да бъдат откриватели. Помагайки на тях, помагаме на цялото ни общество, защото децата са бъдещите професионалисти, които ще определят посоката на развитие на страната ни.