> Новини

Преобразуване - Изложба на НХА

16.11.2022

Преобразуване - Изложба на НХА

На 15 ноември 2022 г. в TechnoMagicLand се откри изложбата „Преобразуване”, която е подготвена от доц. д-р Магдалена Серафимова-Лазарова и доц. д-р Величка Минкова от катедра „Дизайн за детската среда” към Националната художествена академия. Изложбата представя проекти, които са част от учебните задачи изпълнявани по дисциплината "Комбинаторика" и проведен уъркшоп "Преобразуване на правилна модулна мрежа". Изложбата е на разположение на гостите на центъра в зала Демонстрационна.

Какво представлява преобразуването на правилната модулна мрежа?

Нека си представим, че разполагаме с безброй еднакви плоски фигури – квадрати. Ако при тяхното подреждане ние успеем плътно да покрием равнината, това означава, че квадратът „паркетира” равнината, а него като повтарящ се елемент наричаме „паркет”. В пластичните изкуства и дизайна терминът „паркет” се заменя с термина „модул”. Модулите се пораждат от мрежата и носят нейните характеристики като отговарят на условието за непрекъснатост. Тяхната повторяемост в пространството и равнината се основава на успоредно пренасяне (транслация), ротация (кръгова симетрия) и огледална симетрия.

Само три правилни многоъгълника могат правилно да паркетират равнината – равностранен триъгълник, квадрат и правилен шестоъгълник. Поради тези причини правилните модулни мрежи са квадратна, триъгълна и шестоъгълна. 

Преобразуването на правилните модулни мрежи води до интересни, понякога и нереални художествени изображения, които интригуват въображението на редица автори в средата на ХХ век. Един от тях е Мориц Ешер, художник със силна интуиция за визуализиране на математиката в картини. В последните десетилетия интересът към подобен вид занимания нарасна и бяха сформирани редица ателиета към колежи и университети, както и любителски курсове в САЩ, Канада, Испания, Португалия и др.

Работата по създаване на подобен вид композиция е акт, който изисква от автора прецизност, мисъл и усет за комбиниране.