> Новини

ИКТ в неформалното образование на гости в TechnoMagicLand

13.01.2023

ИКТ в неформалното образование на гости в TechnoMagicLand

Днес наши гости бяха студентите от специалност „Неформално образование“, към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Посещението е в рамките на обучението по факултативен модул "ИКТ в неформалното образование". Във визитата се включиха преподавателите гл. ас. д-р Стоян Съев и ас. д-р Вероника Рачева.

Обучаваните имаха възможността да се запознаят с Центъра, да се запознаят с екипа и да зададат своите въпроси.

Същността на ТехноМеджикЛенд представи Изпълнителният директор г-н Ангел Бъчваров, като бяха обсъдени важни концептуални въпроси, относно начина на функциониране на комплекса от взаимосвързани процеси, които се управляват на ежедневна база. Експозицията, експериментите и приложението на методите за общуване с гостите и публиките на центъра представи Специалистът по Маркетинг и връзки с клиентите г-н Алексей Потебня.

Студентите се запознаха с възможностите за доброволческа работа и провеждането на стажове, като си пожелаха да имат възможността да станат част от екипа на ТехноМеджикЛенд още това лято.

В края на своето посещение, гостите получиха безплатно издания на сп. „Космос“, благодарение на съвместната инициатива между Медийна група България и Интерактивния център за наука и технологии.