> Новини

В TechnoMagicLand можете да се учите чрез практика - за едно успешно бъдеще

11.03.2023

В TechnoMagicLand можете да се учите чрез практика - за едно успешно бъдеще

Ученето чрез практика се смята за най-ефективния начин за усвояване на знания, защото по този начин се стимулира активното участие на учениците в образователния процес. Вместо да просто чуват и четат информация, обучаваните могат да прилагат получените знания в реални ситуации, да правят грешки, да анализират резултатите и да ги подобряват в бъдеще. 

Практическото обучение позволява на учащите се да имат по-добро разбиране за това, какво точно правят и какво се случва в процеса на прилагане на теорията в практиката. Това им помага да запомнят знанията по-дълго време и да ги свързват с реални ситуации.

Например, ако учениците учат математика, чрез решаване на задачи в класна стая, те могат да приложат тези знания при решаване на реални проблеми, като изчисляване на разходите за храна или сметката за ток. Също така, ученето чрез практика може да се приложи в различни области, като изкуство, наука, спорт и други.

Използвайки знанието за силата на практическото обучение, в TechnoMagicLand сме разработили над 50 демонстрационни установки, които позволяват на нашите посетители да усвояват знания за различни области на науката, технологиите и инженерството като физика, математика, информационни технологии и технологии от бъдещето. Всеки експеримент на демонстрационната установка, е придружен с подробна писмена инструкция на български и английски език, а тези които възприемат информацията по-добре слухово, могат да се възползват от специално разработената система видеогид.

Всеки от експериментите, които могат да се правят на демонстрационните установки в експозицията, дава възможност на посетителите да достигнат по-добро разбиране за това, какво точно правят и какво се случва в процеса на прилагане на теорията в практиката. Това им помага да запомнят знанията по-дълго време и да ги свързват с реални ситуации.

В нашата експозиция, чрез изследване силите на триене, можем лесно да разберем защо трамваят спира трудно и винаги има предимство пред пешеходците на пешеходните пътеки. Така също, докато учениците се опитват да пренаредят ханойските кули за най-кратко време, се срещат с рекурсивните алгоритми. Играейки си с нашия робот в лабиринт, учениците разбират колко сложна е работата по управлението на марсоходите.

В крайна сметка, практическото обучение е ефективен начин за развиване на умения, като критично мислене, творчество, проблемно решаване, комуникация и сътрудничество, които са важни не само за ученето, но и за успешната кариера в бъдеще.

Всяко посещение на нашата експозиция е възможност да поставите началото едно успешно бъдеще.

Запознайте се с възможностите за посещение на експозицията на TechnoMagicLand.