> Новини

Game Development в TechnoMagicLand и специален курс

01.03.2019

Game Development в TechnoMagicLand и специален курс

В серия, посветена на Game Development, разгледахме различните аспекти на игрите и добавихме кратки коментари от нас. Надяваме се, че представената информация отговори на основните аспекти, засегнати във вашите въпроси към нас. Искрено вярваме, че с работата си сме помогнали да решите дали игрите са ви страст, а защо не и професия! Специални благодарности отправяме към лекторите в курса „Въведение в разработването на компютърни игри - Модул I“ за помощта при адаптирането на публикацията на ECSITE на български език.

Предлагаме на вашето внимание увлекателен, тематичен материал, който разглежда различни аспекти на компютърните игри. Материалът е публикуван от ECSITE

Game Development – Опасни ли са видео игрите?

Видео игрите станаха на около 50 години. Като всеки нов формат в своето време, игрите първоначално са критикувани от обществото. Това вече не е така, постепенно игрите придобиха обществено признание и културна легитимност. Нека да погледнем на игрите по по-различен начин – точно както филмите или книгата ни довеждат до определено психично състояние, съприкосновението с играта ни носи уникално усещане. С помощта на компютъра играещият се потапя в симулирана вселена, което му позволява да създава аватари и да си взаимодейства с програмирани въображаеми светове в играта. Да не забравяме и крилатата фраза на Шилер „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.”, която можем да видим на фасадата на Националния стадион „Васил Левски“. Дали просто не е необходимо да се замислим за баланса, необходим за всяка човешка дейност?

Game Development – Какъв е потенциалът на компютърните игри в обучението?

В публикацията на ECSITE се твърди, че когато правим проучване за потенциала на игрите, като инструмент за учене, е необходимо да си зададем въпроса „Какво именно прави игрите толкова успешни?“. Те се харесват на разбиранията и интуицията на играча. Удоволствието, което получаваме от играта, е мощен мотиватор, който стимулира ума и подобрява концентрацията. Играта е вид медия, която предава информация, идеи, нагласи и модели. Освен всичко, колкото повече играем, толкова по-добри ставаме, а веднъж придобитите умения могат лесно да се прехвърлят в реалния свят и тогава играта става полезна и сериозна, нещо повече от забавление. В действителност, играта ни подготвя за срещата с действителни ситуации, в които със сигурност ще сме много по-подготвени, защото вече сме ги „проигравали“. Това е най-краткото обяснение за популярността на игровия подход в обучението.

Game Development - Могат ли игрите да подобрят човешките способности?

Специализираните научни лаборатории в когнитивната наука с голям интерес изследват уменията, които играчите придобиват от игрите, а именно: сръчност, концентрация, предвидливост, съзидание. По своята същност абсолютно всяка игра акцентира върху определени умения – от най-простата игра на тетрис, през стратегиите или пък игрите с мисии. Придобитите умения могат да бъдат физически или кинестетични: много често игрите възпроизвеждат движения или процеси по реалистичен начин, а играчите могат да запомнят комбинацията от движения и последователности, които впоследствие могат да се пресъздават извън играта. Цяло направление на т.нар. „симулационни игри“ работи по обучаването на пилоти и доктори. Друго направление е насочено към това да стимулира процес на мислене и експериментиране, много близък до „реалния“ научен подход. Игрите са огромен стимул за участие в споделянето и обмена на знание. Те генерират мрежи, които се превръщат в медии за голям брой участници или второ пространство за живот.

Game Development - Могат ли игрите да се използват за лечение или да ни навредят на здравето?

През по-голямата част от човешката история игрите са били форма за „бягство“ от реалността. Компютърните игри не правят изключение. Колкото по-голямо е разочарованието от действителността, толкова повече се нуждаем от игри и измислици, за да се справим с нея. Повечето от игрите, в своята същност, са елитарни и представят избистрено олицетворение на справедливостта – две от основните ценности на съвременното западно мислене. В компютърните игри всеки има шанса да избяга от реалната си социална позиция. Принципът на прогресията в играта свързва играчите с фантазията за социалната мобилност и успех. Компютърът подпомага и поддържа играчите, оценява и награждава техните действия справедливо. Експертите твърдят, че проблемът с прекаленото доверяване и пристрастяване към игрите не са причинени от самата игра, а от социалните трудности и тяхното отрицателно въздействие върху гражданите. Склонни сме да приемем, че бизнесът и други заинтересовани страни напълно са разбрали потенциала на игрите и сега ги използват за разпространяване на своите собствени послания. А защо да не се научите да разпространявате вашите собствени послания чрез игрите?

Game Development - Има ли място за творчество в общностите с много играчи?

Добре проектираната, грабваща вниманието на участниците, игра може реално да насърчи ангажираност с училищните дейности и развитие на способностите за учене и концентрация. В някои бизнес сектори компаниите използват игри като маркетингов инструмент и способ за повишаване на производителността. Тенденцията, наречена геймификация, превръща всички дейности в забавление, като повдига редица въпроси. Дали хората осъзнават, че са принудени да играят? Историята на компютърните игри е изпълнена с противоречия. Много често успешните системи увличат недотам успешните, като ги тласкат към подобрения и оптимизация, което повишава конкурентоспособността и оправдава икономическата логика. Творчеството на играчите се простира отвъд самите игри. Немалко са примерите за игри, които стават основна сюжетна линия във филмовата индустрия. Свидетели сме на разцвета на културата на компютърните игри, която увлича още много творчески общности.

Повече за игрите можете да научите на специалния тематичен курс „Въведение в разработването на компютърни игри - Модул I“