> Новини

Посещение на студентите от специалност Неформално образование на СУ

12.04.2019

Посещение на студентите от специалност Неформално образование на СУ

Студенти от специалност Неформално образование на СУ "Св. Климент Охридски" подетиха детския интерактивен център, водени от желанието да научат повече за допълнителни и алтернативни образователни услуги за деца и възрастни. 

Гостите бяха посрещнати от изпълнителния директор г-н Ангел Бъчваров, а за прилоагането на "учене чрез правене" и "учене чрез игра" доказали се като едни от най-ефективните при работа с деца.

По време на срещата бяха обсъдени множеството възможности, които Центъра предлага за децата и техните родители, беше споделен опит от работата с малките любопитковци, който беше съпоставен с академичното познание за неформалното образование.