> Новини

Предприемачество в TechnoMagicLand

10.05.2019

Предприемачество в TechnoMagicLand

   Студенти от Стопански Факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в рамките на курс по Предприемачество – част от обучението по програма Бизнес администрация, посетиха Детски интерактивен център TechnoMagicLand. Идеята за създаването на центъра стратегическа и тактическа рамка, бяха представени от изпълнителния директор – инж. Ангел Бъчваров. Предизвикателствата на тактическо и оперативно равнище, както и живата интерактивна експозиция, бяха представени от Алексей Потебня.

    Бъдещите мениджъри се запознаха с основните аспекти и предизвикателства пред българската софтуерна компания ТехноЛогика и София Тех Парк за реализирането и управлението на проекта. 

 Посещението стана основа за последващ анализ и оценка на проекта TechnoMagicLand, в контекста на съвременната теория и практика на предприемачеството. Изразяваме увереност в прецизността и високото качество на научната работа, предвид обстоятелството, че работата на студентите се ръководи от проф. д-р Десислава Йорданова – водещ експерт и специалист в областта на предприемачеството.

 В рамките на срещата се засегнаха и въпроси, свързани с потенциални възможности за по-задълбочено сътрудничество между Стопански факултет и TechnoMagicLand.