> > BASF 2019 Лаборатория

BASF 2019 Лаборатория

С експерименти за пречистване на вода, рециклиране, разграждане на пластмаси и получаване на метал от метални отпадъци стартира научната програма BASF Chemgeneration в България.