> За учители > Учебни часове

Учебни часове

Имате възможност да проведете едно един учебен час или да проведете цялата учебна програма в TechnoMagicLand. Това е възможно, благодарение на прекрасните условия, с които центърът разполага:

 • интерактивна експозиция с над 43 експеримента в различни области на знанието и подготвени демонстратори, които подпомагат учениците в усвояването на знанията, с прилагането на едни от най-ефективните подходи в обучението "учене чрез правене" и "учене чрез игра";
 • демонстрационна зала с капацитет до 120 седящи места, оборудвана със съвременна озвучителна и презентационна техника;
 • лаборатория "Техно", която разполага с необходимата лабораторна стъклария и химичен склад, който се попълва с необходимите запаси за провеждането на опитите от учебната програма по химия;
 • зала "Логика", оборудвана с 12 компютърни места за обучаеми и място за лектора, свързано към екран с HD резолюция. Всички компютърни места са оборудвани с лицензионни продукти на Microsoft - Windows, Office и специализиран софтуер, в зависимост от актуалните учебни планове.

Лекторите на TechnoMagicLand са с висока подготовка в класическите области на знанието, но и много от съвременните направления, които предстои да навлязат в училищните програми на основното и средното образование. Разполагаме с разработени в областите:

 • Физика
 • Химия
 • Биология
 • Математика
 • География
 • Информационни технологии
 • Инженерно проектиране
 • Роботика

Запитвания за предлаганите услуги в направлението можете да отправите в рамките на работното ни време, по телефона или на място.