> > Експозиция

Експозиция

Моля да се запознаете с актуалните противоепидемични мерки!

В TechnoMagicLand се стремим да запалим интереса към природните науки и технологиите, чрез естествения стремеж към откривателство и опознаване чрез експерименти, в игра и състезание. 


Интерактивната експозиция е сърцето на TechnoMagicLand.


Експозицията е специално пространство с площ от над 1000 кв.м., в което са разположени инсталации за експерименти в областите:

 • физика;
 • математика;
 • информационни технологии;
 • нови технологии, с които подрастващите ще създават и творят в бъдеще.

Всяка инсталация за правене на експерименти в експозицията поставя предизвикателство пред любопитковците. Тя има инструкция на български и английски език. Инструкцията е стандартизирана:

 • направете.../ предизвикателството е...
 • наблюдавайте... 
 • това се дължи на...
 • приложението му е.../ среща се... 

В Експозицията функционира специална електронна система, която Ви позволява, с използването на Вашия собствен умен телефон, да получите подробна информация за начина на работа с всеки експеримент. Необходимо е единствено да се всържете с вътрешната WiFi мрежа на Центъра. Подробни инструкции ще получите на място. 


Експериментите и преживяването са в основата на експозицията.


Пространството на TechnoMagicLand е изработено по модела на водещи световни научни центрове за работа с деца и младежи. Взаимствано е най-доброто от световните примери, като уникалното е информационната система, която добавя елемент на състезание. Ползвали сме консултации от академици, професори по преподаване на природни науки, психолози, инженери-иноватори, педагози, архитекти и интериорни дизайнери. 


От потребители към създатели на технологии.


Експериментът е предпоставка за нов поглед, обяснение, откритие на съответно явление, закон или ново и по-задълбочено разбиране за същността на дадена технология. Това помага на младите и любопитните умове не просто да наблюдават, а да изпитат магията на откривателството, науката и технологиите.

Обогатяващa за детето е възможността да работи с физически и цифрови модели на идентични обекти. По този начин се стремим да подпомогнем възприемането на подхода и осъзнаване на ползите от компютърното моделиране. 


В никакъв случай не подценяваме забавлението!


Забавлението е важен подход в нашата работа. Забавната страна на експозицията е откривателството, присъщо за всеки, затова  наричаме Центъра "територия за любопитковци". Смятаме, че нашите посетители са любопитковци и идват при нас, за да научат в забавление нещо ново и завладяващо. Центърът е предназначен за любопитковци над 7 години. Това е времето когато те тръгват на училище и фокусът се измества от игрите към натрупване на знания. 

Посещението на експозицията е прекрасна възможност и за родителите. То е забавно и обогатяващо и за тях. Дава възможност за съпреживяване, оставящо трайни спомени. А също и да разкриват дарбите на своите деца, да насърчават и подпомагат тяхното бъдещо развитие.

Научният подход е изключително важен за нас - всяка от инсталациите дава възможност за прилагането му при придобиване на знания:

 • Изследвай явлението, което искаш да опишеш. Събери данни и/или направи измервания;
 • Обмисли получените резултати и формулирай хипотези, които ги обясняват;
 • Предположи на основа на хипотезата нещо, което все още не си наблюдавал;
 • Провери дали предположенията са верни с допълнителни изследвания и/или нови експерименти;
 • Прецени дали хипотезата може да бъде вярна. Ако не всички предположения са излезли верни, значи хипотезата не е вярна. В такъв случай формулирай нова хипотеза. Ако предположенията са излезли верни, направи нови предположения и ги провери отново.

Снимка на Експозицията към нови технологии


Атрактивно > Инерактивно > Игра (състезателен елемент) > Научен подход > Обогатяване със знания (Познавателност)


В TechnoMagicLand игровия подход се прилага активно, а в експозицията е комбиниран със състезателния елемент, което позволява 2 форми на състезание:

 • състезание между хора;
 • състезание между хора и изкуствен интелект.

Вероятно можем още много да ви разкажем за експозицията на TechnoMagicLand.


Със сигурност утре нещо ще се е променило!


Ние работим активно по непрекъснатото обновяване на експериментите, развитието и разширението на TechnoMagicLand. Поставили сме си за цел да допълним и обогатим експозицията до 30% всяка година. Експозицията отваря врати на 23.06.2018 год. с 39 експеримента.

 • Общият брой на експериментите към момента е 45.

Следвайки сентенцията на Конфуций „Те ми разказаха, аз забравих. Те ми показаха, аз го разбрах. Аз го направих и го научих за цял живот“, горещо препоръчваме да ни посетите.


Натрупване на точки от посещението


Всеки посетител на TechnoMagicLand получава достъп до експозицията след заплащането на входен билет и депозит за идентификационна гривна. Тя е валидна 4 часа и освен за влизане, служи и за събиране на точки от посещението. 

Точките дават възможност за участие в класации за най-добри постижения. След връщането на гривната на рецепцията, посетителят получава депозита си обратно.

За да бъде отчетено посещението на всеки експеримент, гривната трябва да се доближи до местата, обозначени с черно кръгче. Кратък звуков сигнал и примигване на светодиода в центъра показват успешна регистрация и получаване на точка.

Допълнителни точки за успешно изпълнение се получават на част от експонатите, които включват определени задачи за време и постигане на определена цел. Просто следвайте указанията на екрана.

Получените точки формират класация за отделния експонат и едновременно с това се добавят към вече натрупаните до момента точки на посетителя. Класациите за отделните експонати се показват на екраните им, а общoтo класиране е достъпно на сайта на ТехноМеджикЛенд.

Нива в обща класация:

 • при резултат от 200 т. – ниво „Търсач“ и подарък брандирана персонална гривна.
 • при резултат от 400 т. - ниво „Откривател“ и подарък брандирана персонална гривна.
 • при резултат от 600 т. – ниво „Магьосник“ и подарък брандирана персонална гривна.

Натрупаните точки от посещението могат да бъдат запазени в личния профил на посетителя с кода от касовата бележка. От тази връзка е достъпен профилът за регистриране на точки.


Подробна информация за организиране на вашето посещение е достъпна в секция "Посещения".

Сърцето на TechnoMagicLand ви очаква!