> Проектът > Кои сме ние

Кои сме ние

Детският интерактивен център TechnoMagicLand е иницииран, финансиран и реализиран от българската софтуерна компания ТехноЛогика ЕАД в партньорство със София Тех Парк. Екипът, работил по проекта, се състои от Огнян Траянов, Пламен Димитров, Ангел Бъчваров, Иван Сотиров, Петя Андреева, Ирена Атанасова, Меглена Генева, Тодор Ялъмов и още много приятели на технологиите.

В разработването на опитите участват учени, специалисти и методисти в съответни научни области, сред които и представители на академичната общност.