> За учители > Програма

Програма

През учебно време, можете да рачитате на нас при подготовката на учебните занятия за провеждане на часове по физика, химия, математика и информационни технологии. За по-малките ученици предлагаме програма по Човекът и природата. 

Извън учебно време, центърът предлага програми за профилирана подготовка, които са в различни области на науката и технологиите. Обикновено анонсираме тематичните научни занимания в официалните комуникационни канали на TechnoMagicLand или през нашите медийни партньори.

Имате възможност да заявите тематични научни занимания, според необходимостта на учебния процес във вашето училище. Ние можем да ви съдействаме при подготовката и реализирането на предвидените в учебната програма извънкласни дейности. Нашата задача е да създадем преживяване на учениците, затвърждавайки получените вече знания. Ние прилагаме доказано най-ефективните подходи в обучението - "учене чрез правене" и "учене чрез игра и състезание".

От 2019 година, Детски интерактивен център за наука и технологии "ТехноМеджикЛенд" е в листата на обектите, които са включени по програмата "Занимания по интереси" към Столична община. Имате възможност да се възползвате от посещение в живата интерактивна експозиция с Вашия клас или клуб по интереси. Освен това, можете да присъствате:

  • на демонстрация - темите на демонстрациите са достъпни в секция "Демонстрации";
  • работилница - предлагаме списък от реализирани формати;
  • научно занимание - темата и форматът могат да бъдат зададени от Вас.

За да се възползвате, се свържете с нас. Необходимо е да изясним и съгласуваме следното:

  • предпочитан ден и часови диапазон - моля вземете под внимание, че желаното от Вас време може вече да е заето;
  • брой ученици и учители - максималният капацитет на зала "Демонстрационна" е 120 души, което позволява провеждането на по-масови формати; работилница "Техно", в която се провеждат лабораторните експерименти е с капацитет 15 - 20 места. При необходимост, нейният капацитет може да бъде увеличен до 40 работни места; зала "Логика" е с капацитет 12 компютърни места + мястото на лектора, с възможност за разширение до 30 компютърни места + мястото на лектора; Експозицията позволява едновременното използване на пространството до 2 класа (средно 25 деца в един клас);
  • лице за контакт, което отговаря за груповото посещение;
  • възрастова група на децата;
  • при необходимост имаме възможност да осигурим място за паркиране на автобуси - подробна информация е достъпна тук.

Допълнителна информация и бележки:

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на национално външно оценяване (НВО) в VII клас и на държавен изпит за степен на професионална квалификация (ДИ за СПК)

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)