> Проектът > Реализацията

Реализацията

TechnoMagicLand се състои от основна зала, оборудвана с интерактивни и познавателни експонати, демонстрационно пространство и лаборатории/зали за работилници и събития в областта на науката и техниката.

В експозиционната зала са разположени инсталации за експерименти от областите математика, физика и информационни технологии. С тях децата могат да работят самостоятелно, защото целта на TechnoMagicLand е да ги въвлече в активно участие. Всеки експонат е снабден с инструкции за работа, наблюдавани явления, обяснение на процеса или явлението и информация за това къде то се среща във всекидневието ни.

В секцията „Технологиите, с които ще създаваш и твориш“ децата  могат да осъществят своя първи контакт с изкуствен интелект и роботи. Тук любопитковците ще бъдат подпомагани от нашите магове – хората, които ще помагат на децата в тяхното приключение в магическия свят на технологиите.

При проектирането и изработката на експериментите и индивидуалните постаменти са съобразени и изпълнени всички специфики, произтичащи от предназначението за деца. Специално внимание е отделено на безопасността и ергономичността. Всички мебели в TechnoMagicLand са специално проектирани за центъра.

Всеки ден в демонстрационна зала ще се провеждат събития, водени от специалист в съответната област. Те ще са достъпни за всички посетители на центъра, тъй като наблюдението на демонстрациите е включено в цената на билета. График на демонстрациите ще намерите в нашия календар.

След като запалим интереса на децата към науката, ще продължим да го надграждаме със специални курсове. Те се провеждат под формата на тематични работилници и дават възможност за разделяне на аудиторията на по-тесни възрастови групи и според уменията. Участниците ще получат специфични знания и умения, ще творят и ще създават различни изделия. Лабораторията на TechnoMagicLand разполага със специализирано оборудване по химия, физика и робототехника.

Темите на курсовете и техния график можете да видите скоро в страница „Курсове”.