> > Курс „Въведение в инженерството за деца“

Курс „Въведение в инженерството за деца“

  • Продължителност на курса: 24 учебни часа
  • Общ брой места: 10
  • Такса за участие: 220 лв.
  • Подходяща възраст: от II до V клас
  • Провеждане: седмичен

Какво представлява този курс?


Основната ни цел е да запознаем децата с възможностите за развитие в сферата на инженерството и да подкрепим интереса им към техниката и създаването на триизмерни (3D) модели.

Всяко дете може да стане изобретател и да превърне идеите си в реални проекти като се запознае с основни понятия от графичното моделиране, геометрията, механиката и кинематиката.

По време на обучението децата работят със специализирания пакет програмни приложения SolidWorks Apps for Kids, под ръководството на лектора, изпълняват индивидуални задачи и създават двумерни и тризмерени модели като истински млади дизайнери и конструктори.

Програмата на курса е комбинация от теми, които запалват детското любопитство, а знанията се материализират и оживяват по време на заниманията в експозицията и учебните зали на TechnoMagicLand. Участниците преминават през всички стъпки на създаването на конкретен обект – от идеята през 3D модела до физическата реализация на прототип и самостоятелно изучават експонатите, посветени на STEM.

След успешното завършване на обучението, децата придобиват базови знания и умения за графично изобразяване, моделиране и принтиране на 3D обекти, като работят самостоятелно със софтуера. За направим момента незабравим и за да гарантираме качествата на придобитите знания и умения, всеки от курсистите получава сертификат за участие, както и принтиран, 3D модел.

Курсът се предлага през седмицата.


Информация за лектора


Стела Ветова завършва Компютърни системи и управление в Технически Университет – София, има осем години преподавателски опит в основното и висше образование, преподава Уеб дизайн, Бази данни, Компютърни мрежи и Информационни технологии. През 2019 г. защитава дисертация на тема „Извличане на изображения по съдържание чрез Комплексно уейвлетно преобразуване с дуални дървета “, автор е на 27 научни доклада, в които се разискват и решават задачи по преноса на данни в компютърни мрежи, създаването на платформа за E-Learning, извличане на изображения по признаци като цвят, текстура форма и др. В момента участва в 6 научни проекта с основен акцент на разработките е създаването на платформа за E-Learning, електронна книжка, виртуална лаборатория за целите на висшето образование. Интересите ú обхващат областите изкуствен интелект (разпознаване на образи), релационни и нерелационни бази данни, компютърна графика (растерни и векторни изображения, двумерна и тримерна графика) и локални и глобални компютърни мрежи.


Предстоящи провеждания


Не е планиран


Цени и начин на плащане


  • Цените са крайни и включват всички данъци и такси.
  • Ако имате основание за ползване на отстъпка, моля да посочите това в регистрационната форма.
  • Плащане в брой или с карта можете да направите на каса в Центъра.
  • Плащане по банков път се извършва на основание издадена фактура.

Записване
1. Изберете удобно време

2. Попълнете заявка

3. Ние ще се свържем с Вас