> Курс „Техника за деца“

Курс „Техника за деца“

Предстоящи провеждания: Очаквайте скоро!

Този курс е посветен на мехатрониката - нова, интердисциплинарна технологична област, която обединява принципите на механиката, електрониката и компютърните науки.

Мехатрониката е особено важна за създаването на високотехнологични продукти и системи, които навлизат масово в живота и са много необходими за високо-технологичното бъдеще. Ориентацията към бъдещето и предимствата, които технологичната област предлага, са причината децата да изучават отделните принципи в училище.

Курсът на TechnoMagicLand е разработен за деца на възраст между 8 и 10 години, като използва за основа наученото в училище. В рамките на програмата, с прилагане на подхода „учене чрез правене“, децата се запознават с механичните и електронните компоненти на роботите и машините, с което стават част от света на технологиите.

Придобитите знания са стабилна основа, необходима на всеки бъдещ инженер, програмист или учен. Отличителна особеност на този курс е специфичният начин, по който програмата е адаптирана към възрастовите особености на децата. В нашите занимания използваме комплектите Lego Mindstorms, наложили се като ефективен инструмент за обучението на деца. Пластмасовото блокче е универсален градивен елемент с много възможности. Потенциалът на блокчето се разкрива в детските ръце, с прилагане на познанието култивирано от компютърните науки, програмирането, конструктивното и програмното инженерство.

Лесното възприемане и бързото запомняне са гарантирани, с прилагането на един от най-ефективните подходи в обучението „учене чрез игра“ и втори ключов подход на TechnoMagicLand прилаган не само в курса, но и в целия проект.

Стилът на курса и терминологията, която се въвежда с него, са съобразени с възможностите на децата и са насочени към разкриването на потенциалите им. Стремежът към знание и откривателство се насърчават, като се използва най-присъщата характеристика на всяко дете – любопитството.

Вярваме в таланта на децата и целим да ги мотивираме достатъчно, за да реализират собствени идеи, а не само да използват плодовете на чуждите идеи. Целта на курса е да насърчим децата да творят, да им вдъхнем смелостта на знанието. TechnoMagicLand e поле за действие, мотивираща среда за творчество и експерименти, а децата са под вещото ръководство на опитен лектор.

Лекторът на TechnoMagicLand e Антон Самарджиев, който за своите 26 години притежава впечатляващ опит, придобит в ежедневната му работа като инженер в отдел „Информационна сигурност и инфраструктура“ на „ТехноЛогика“ ЕАД, а преди това като зам.-председател на клуба по Роботика във Висшето училище по телекомуникации и пощи. Голямата страст на нашия лектор е проектирането и изработването на различни технологични „джаджи“. Специфичният начин, по който Антон разказва за технологиите, емоцията и енергията, с които създава са вдъхновяващи, това е и основната причина именно той да поведе децата в света на техниката и технологиите.

В края на курса, децата ще демонстрират уменията на създадените от тях тестови модели и ще получат сертификат за участие в обучението – признание за вложените усилия, постигнатите резултати и стимул да продължат смело напред.

  • Продължителност на курса: 20 учебни часа
  • Общ брой места: 10
  • Такса за участие: 190 лв.
Записването за курса е възможно от родител или настойник, с попълване на електронния формуляр по-долу или като ни пишете на имейл адрес: office@technomagicland.com.
Вижте информация за останалите ни курсове на този линк.