> Посещения > Билети

Билети

Имате възможност да посетите TechnoMagicLand индивидуално и в организирана група.


Актуални цени на билети за посещение на експозицията


Индивидуални посещения в неучебни дни:

 • Билет за дете от 3 до 14 г. - 5 лв.
 • Билет за посетители над 14 г. - 8 лв.
 • Деца до 3 г. - безплатно
 • Депозит гривна - 3 лв.

Индивидуални посещения в учебни дни:

 • Билет за дете от 3 до 14 г. - 4 лв.
 • Билет за посетители над 14 г. - 7 лв.
 • Деца до 3 г. - безплатно
 • Депозит гривна - 3 лв.

Групови посещения:

 • Индивидуален билет за дете в група от минимум 10 деца - 3 лв.
 • Индивидуален билет за пълнолетен придружител - 7 лв.

Посещения от училищни групи(5.):

 • Индивидуален билет за ученик в училищна група над 15 деца - 3 лв.
 • Индивидуален билет за учител/ ръководител - 7 лв.
 • Беседа на български език до 30 деца - 20 лв.
 • Беседа на английски език до 30 деца - 30 лв.

Допълнителна информация и пояснения


 1. TechnoMagicLand предлага съдържание и преживявания, подходящи за любопитковци над 7 годишна възраст. Всички под 12 години, съгласно законодателството, е необходимо да бъдат придружени от пълнолетен придружител;
 2. При индивидуални посещения се дължи и депозит за гривна. При напускане на Центъра, гривната се връща, а депозитът се възстановява. Допълнителна информация за гривната е на разположение в секция Обща информация;
 3. Препоръчваме посещенията на училищни групи с 15 и повече деца да бъдат поне с двама придружители. Вторият не заплаща билет за вход;
 4. Неучебните дни са: обявените от МОН, ваканциите, официалните празници и уикендите;
 5. За организиране на посещения от училищни групи е необходима предварителна заявка.