> Посещения > Ваше събитие

Ваше събитие

В TechnoMagicLand се организират тематични дни, посветени на различни области на науката, представяния на книги и научни постижения и др. Ако имате желание да бъдем Ваш домакин, моля, свържете се с нас на имейл: office@technomagicland.com.

На територията за любопитковци децата могат да преживеят вълнуващо връчването на свидетелства и дипломи за завършен клас, както и да усвоят дадена тема от учебния материал чрез изнесен урок. За повече информация: линк към секция „За учители“

Възможно е организиране на посещения и извън обявеното работно време на центъра. Повече информация можете да получите на тел. 0889 805 995 или на имейл office@technomagicland.com.

Детският интерактивен център за наука и технологии TechnoMagicLand разполага с модерно оборудвани зали, които могат да се използват за провеждането на събития.

  • Зала "Демонстрационна" на Детски интерактивен център TechnoMagicLand е прекрасно място за провеждане на събития с научна насоченост, представяния на технологични проекти, проекти насочени към деца, представяния с научна насоченост, трейнинги, семинари, обучения, конференции. Залата е с максимален капацитет 120 седящи места и е хармонично свързана с интерактивна експозиция на Центъра.
  • Работилница "Техно" е оборудвана с необходимата лабораторна стъклария и реактиви, за провеждането на лабораторни експерименти по химия, физика и природни науки.
  • Зала "Логика" е компютърна зала, която разполага с 12 работни места + 1 място за лектора, свързано с дисплей. При необходимост залите "Техно" и "Логика" могат да бъдат обединени и да се използват като лаборатория или компютърна зала (в зависимост от формата на събитието) с капацитет до 24 компютърни места.

Архитектурните решения и модерния дизайн на Центъра предлагат възможност за многофункционално използване на пространството. 

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.