> Проектът > Доброволчество

Доброволчество


Доброволчески програми


Детски интерактивен център за наука и технологии предлага различни възможности за доброволчество. Доброволците в TechnoMagicLand са незаменима част от екипа, който помага на посетителите в експозицията. Те предоставят допълнителна информация и разяснения към експонатите и асистират на лекторите в провеждането на различните формати, които центърът предлага (демонстрации, работилници, курсове, ваканционни формати). Доброволците работят с екип от учени и комуникатори на науката и получават сертификат и препоръки за положения брой часове.


Общи изисквания към доброволците


Изискване към доброволците е да имат навършени 16 години. Владеенето на английски език е изключително полезно.


Как да станеш доброволец?


Очакваме желаещите да имат интерес и познания в областта на науката и технологиите, а ние ще им помогнем да се научат да представят сложна научна информация на достъпен език.

Повече информация за доброволческата програма можете да получите като изпраите съобщение на zdimitrova@technomagicland.com