> > Доброволчество

Доброволчество


Доброволчески програми


TechnoMagicLand предлага различни възможности за доброволчество. 

Доброволците в TechnoMagicLand са незаменима част от екипа, като помагат на посетителите в Експозицията. Те предоставят допълнителна информация и разяснения към експонатите и асистират лекторите в провеждането на различните формати (демонстрации, работилници, курсове, ваканционни формати). 

Доброволците работят с екип от учени и комуникатори на науката. Получават сертификат и препоръки за положения брой часове. Ние ще им помогнем да се научат да представят сложна научна информация на достъпен език.


Общи изисквания към доброволците


  1. Да имат интерес и познания в областта на науката и технологиите.
  2. Да имат навършени 16 години.
  3. Владеенето на английски език е изключително полезно.

Как да станеш доброволец?


Изпрати кратка информация за себеси на zdimitrova@technomagicland.com