“Те ми казаха и аз забравих, аз видях и разбрах, аз го направих и научих.” Конфуций

Отзив


Помогнете и на други любопитковци да видят и да научат, като разкажете за своето преживяване при нас.