> Посещения > Курс „Инженерство за юноши с първи стъпки в SOLIDWORKS и 3D технологиите“

Курс „Инженерство за юноши с първи стъпки в SOLIDWORKS и 3D технологиите“

 

Предстоящо издание: 11 и 12.05.2019 от 10:30 до 18:30 часа.

Възможност за ранно записване с отстъпка 10% до 23:59 часа на 30.04.

Курсът „Инженерство за юноши с първи стъпки в SOLIDWORKS и 3D технологиите“ е подходящ за юноши на възраст 12+, които имат интерес към конструирането, 3D моделирането и 3D принтирането и са любопитни да научат подходи и техники за дизайна и конструирането на изделия.

По време на занятията курсистите ще се запознаят с някои основни понятия от 3D оформянето на обекти и модели и ще придобият базисни знания в областта на: свойствата на материалите, влиянието на геометрията и формите върху изделията, правилното съчетание на детайли, конструирането и др.

Като входящи знания за курса е препоръчително курсистите да притежават елементарни познания по геометрия и алгебра, боравене с компютър и рисуване.

Курсът е базиран на моделирането и комбинирането на форми и обекти, които курсистите ще могат да „оживят“ и да управляват самостоятелно с възможностите, които предлага специализираният софтуер.

Програмата на курса представлява съвкупност от теоретични и интерактивни занимания със SOLIDWORKS Apps for Kids и първи стъпки в стандартната версия на SOLIDWORKS, по време на които обучаемите ще имат свободен достъп до софтуера.

Лекторите имат опит в преподаването в различни възрастови групи, както и богати познания в областа на 3D моделирането и конструирането на изделия. След завършването на курса участниците ще има успешно създадени 3D модели и ще са преминали през входни уроци на стандартната версия на SOLIDWORKS, които ще подпомогнат бъдещото им развитие като творци и овладяването на 3D технологиите.

  • Продължителност на курса: 16 учебни часа
  • Общ брой места: 10
  • Такса за участие: 150 лв. 

Записването за участие в курсовете и работилниците става от родител или настойник с попълване на електронния формуляр по-долу или като ни пишете на имейл адрес: office@technomagicland.com.

Вижте информация за останалите ни курсове на този линк.Форма за записване