> Посещения > Обща информация

Обща информация

Скъпи приятели на TechnoMagicLand,

Бихме искали да ви приветстваме най-сърдечно в TechnoMagicLand – територия за любопитковци. За да бъде престоят ви спокоен и приятен, моля да се запознаете с информацията представена на тази страница:


Работно време и време за посещение


Работно време -  електронната страница на Центъра предоставя най-актуалната информация за работното време

 • Специално работно време - възможно е обявяването на по-различно работно време, което не съвпада със стандарното. Информацията за специалното работно време се оповестява на сайта.
 • Работно време на касата - касата работи от отварянето на центъра и затваря 1 час преди затварянето му; 
 • Оганичение на отговорността - TechnoMagicLand не се ангажира с тиражирана информация за своето работно време в информационни източници, които са собственост на трети страни;
 • Допълнителна информация - за пояснения при планиране на посещението и въпроси относно работното време на центъра, които не са пояснени в настоящата секция, можете да се свържете с на;
 • За специални събития е възможно центърът да работи със пециално работно време, което се обявява на страница работното време.

Продължителността на посещението зависи от възрастта и предварителната подготовка на посетителите.

 • Минимално време за посещение - планирайте минимум 1 час. Това е причината касата да затваря 1 час преди края на работното време на Центъра.
 • Максимален престой - за да можем да гарантираме пълноценното и приятното преживяване на всички наши гости, времето за посещение е ограничено до 4 часа. След изтичането му, гривните се деактивират автоматично.  

Гардероб


Връхните дрехи, якета и палта, можете да оставите на специално предназначените за целта закачалки. Закачалките се намират на входа и в зала "Демонстрационна".

 • Ценности - въпреки предприетите мерки за сигурност, препоръвам е да не оставяте своите ценности в оставените на закачалките дрехи;
 • Ограничение на отговорността - закачалките са под постоянно видеонаблюдение, но центърът не носи отговорност за оставените вещи.

Раници и чанти можете да съхранявате в гардеробчетата на входа. На ваше разположение са заключващи се кутии с максимален размер до 40/40/40 см.

 • Съхранението на ключовете е отговорност на посетителите. TechnoMagicLand не носи отговорност за оставените ценности в гардеробчетата. 

Употреба на храни и напитки


 • Внасянето и консумацията на храни и напитки в експозицията, залите и лабораториите е забранено.

Деца


 • Децата до 12 години не се допускат в експозицията без пълнолетен придружител.
 • Експозицията на TechnoMagicLand не е подходяща за деца под 7-годишна възраст.

Използване на фотоапарати и камери


 • Запис на видео и снимки - използването на фотоапарати и непрофесионални камери за лични цели е разрешено. Бихме се радвали ако споделите вашите снимки и клипове в електронните канали за комуникация с центъра;
 • Професионална фотография и видеозапис - фотографирането, записването на звук и видео за комерсиални цели или реклама може да става само с разрешение на TechnoMagicLand.

Групови посещения


 • Всички участници в организирани групи са длъжни да спазват вътрешните правила на центъра; 
 • Отговорност за поведението на непълнолетните лица носят техните придружители;
 • Центърът си запазва правото да изменя павилата за групови посещения, в зависимост от неговата натовареност.

Календар


Календарът е инструмент за планиране на вашето посещение. Имате възможност да изберете дата и да да се информирате за това, което предстои да видите.

 • Възможно е да настъпят промени в предварително обявените дати и часове, за което посетителите и курсистите ще бъдат своевременно информирани.

Демонстрации


Демонстрациите са формат, в който комуникатор на науката по атрактивен начин представя и обяснява експерименти и в подходящ момент включва деца от публиката.


Курсове


Курсовете и работилниците разширяват и допълват получените в училище знания и практически умения в областта на техниката, информатиката, природните науки и технологиите.

 • Съдържанието и методиката на курсовете са разработени специално за особеностите на различните възрастови групи.
 • Занятията се провеждат в добре оборудвани зали, в удобно време и са с различни формати и продължителност.
 • Водещите са отлично подготвени и имат практически опит в работата с деца.
 • Заявките за курсове се подават през електронна информационна система;
 • Плащанията за курсовете могат да се извършат в брой или по банков път. За получените плащания по банков път задължително се издава данъчна фактура;
 • Курсистите получават сертификат за участие в проведен курс.

Научни събития


Научните събития представляват формат, който предлага неограничени възможности. Всяко научно събитие в TechnoMagicLand може да бъде описано със следните отличителни характеристики:

 • заглавие - представлява оригинално название, собственост на автора на формата;
 • предметна област - индикатор за областта на познанието, към която мофе да се съотнесе форматът;
 • основна тема, цели и задачи - предварително зададени от автора на формата;
 • препоръчителна възраст на участницитевъзрастов диапазон определен от знанията, които участниците са придобили в училище, изградените навици, характерни за възрастта и педагогическите похвати, които са предвидени от автора на формата. Участието на лица извън възрастовия диапазон е позволено с изричното съгласие на автора на формата, но не се препоръчва;
 • обща продължителност с включени почивки в нея - общата продължителност е индикативна и в нея са включени почивките, които са необходими на зрителите;
 • период на провеждане - провеждането е съобразено с множество условия. Периодът на провеждане има индикативен характер. Точните дати и часове за провеждане на форматите можете да намерите в секция "Календар";
 • автор на формата и съорганизатор - носител на правата за провеждане на формата. Авторът носи споделена отговорност за организацията и провеждането на формата, съвместно с детски интерактивен център за наука и технологии TechnoMagicLand.

Експозиция


 • За да бъде отчетено посещението на всеки експеримент, гривната трябва да се доближи до местата, обозначени с черно кръгче. Кратък звуков сигнал и примигване на светодиода в центъра показват успешна регистрация и получаване на точка.
 • Допълнителни точки за успешно изпълнение се получават на част от експонатите, които включват определени задачи за време и постигане на определена цел.Просто следвайте указанията на екрана.
 • Получените точки формират класация за отделния експонат и едновременно с това се добавят към вече натрупаните до момента точки на посетителя. Класациите за отделните експонати се показват на екраните им, а общoтo участие в класациите е достъпно на сайта на TechnoMagicLand.
 • След излизане от експозицията посетителите могат да върнат гривната на касата, където получават обратно своя депозит.
 • При желание гривната може да бъде купена и използвана при следващо посещение.
 • Експонатите в TechnoMagicLand са интерактивни, за да ги използвате правилно, трябва да се запознаете със съответните описания и инструкции;
 • ТехноМаг - това са служители и доброволци, които са на ваше разположение в експозицията, за да предоставят допълнителна информация, разяснения и инструкции. При необходимост можете да се възползвате от техните услуги;
 • Някои части на експонатите са силно чувствителни и крехки, ето защо не бива да бъдат пипани. Нужно е да спазвате съответните специални означения;
 • Не се допуска тичане, катерене, бутане, повреждане на експонатите;
 • Необходимо е да се отнасяте с внимание и респект към останалите посетители;
 • Изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за тази цел места е забранено.
 • Изнасянето на части от вещи и части от експонатите извън пространството на TechnoMagicLand е абсолютно забранено.
 • Посетителите носят отговорност за всички причинени от тях повреди по експонатите и сградата.
 • Всеки посетител на TechnoMagicLand получава достъп до експозицията след заплащането на входен билет и депозит за идентификационна гривна;
 • Гривната е валидна 4 часа и освен за влизане, служи и за събиране на точки от посещението. Точките дават възможност за участие в класации за най-добри постижения. След връщането на гривната на рецепцията, посетителят получава депозита си обратно.
 • Натрупаните точки от посещението могат да бъдат запазени в личния профил на посетителя с кода от касовата бележка. Въвеждането се извършва на сайта ни в секция Регистриране на точки 

Безопасност


 • Спазването на указанията на персонала на TechnoMagicLand е задължително.
 • Пространството на TechnoMagicLand е под постоянно видеонаблюдение;
 • TechnoMagicLand не носи отговорност за инциденти, предизвикани по вина на пострадалия или вследствие на неспазване или пренебрегване на предупрежденията и указанията на служителите на центъра.

Видеонаблюдение


 • Центърът е под постоянно видеонаблюдение.

Информация за чуждестранни посетители


 • Обяснителните текстове към експонатите в TechnoMagicLand са на български и английски език.
 • По заявка могат да бъдат организирани демонстрации и работилници на английски.

ПаркингПаркинг за автобуси


 • За паркиране на автобуси е необходимо да се свържете предварително с нас за съдеиствие. Местоположението на паркинга за автобуси е в непосредствена близост до центъра (3 минути).

Лица с увреждания


 • Повечето експонати в TechnoMagicLand са достъпни за хора с увреждания. Самият център е достъпен за хора с двигателни увреждания, като разполага с асансьор, а нашите ТехноМагове са винаги на разположение да помогнат. При нужда от съдействие е необходимо да се свържете с нас. Центърът е оборудван с тоалетна за инвалиди.

Загубени вещи


 • Намерените вещи се предават на рецепцията и трябва да бъдат потърсени лично от собственика в рамките на 30 дни; 
 • Справки за намерени вещи не се дават по телефона; 
 • Непотърсени вещи след изтичане срока на съхранение се унищожават.

Цени и начин на плащане


 • Обявените цени са в български лева;
 • Центърът приема плащания в брой на каса, в рамките на работното време на касата.
 • Плащанията по банков път се извършват по банкова сметка на Центъра. Кода на банковата сметка, както и основанието за плащане се предоставят от сътрудник на центъра, в зависимост от заявената услуга.
 • За плащания по банков път се издава задължително данъчна фактура. Необходимо е да предоставите данни на физическо лице (име, фамилия, ЕГН, адрес) или данни на юридическо лице.

Информационни канали на TechnoMagicLand


 • Центърът се стреми да поддържа активна връзка със своята комуникационна среда, ето защо поддържаме собствена електронна страница в Интернет, профили в Facebook, Instagram, Twitter, Google.
 • Официалната електронна страница на TechnoMagicLand e на адрес www.technomagicland.com - инфромацията на тази страница се поддържа изцяло от Центъра. Ето защо е добре при всяко съмнение да се доверявате на представената информация в този ресурс.

Можете да се обърнете към нас за съдействие и помощ, ако не сте намерили информацията, която ви интересува, в тази секция.