> Посещения > За групи

За групи


Организирани посещения


Огранизираните посещения в TechnoMagicLand могат да бъдат групови или посещения от училища и занимални.

 

 


Групови посещения


Тази форма на посещение е подходяща за семейства и техните приятели, за школи по интереси и всички организации, които се занимават с деца извън училище. За да се възползвате е необходимо любопитковците:

  1. на възраст от 7 до 14 години да са поне 10;
  2. до 12 години да са с поне един пълнолетен придружител.

Посещения от училищни групи


Тази форма на посещение е подходяща за цели класове или смесени групи ученици, с интерес към точните науки. За да се възползвате е необходимо:

  1. да направите предварителна заявка на телефон 0889 805 995 в рамките на работното ни време.
  2. учениците от 1 до 12 клас да са минимум 15;
  3. на всеки 15 ученика да има 1 учител/ ръководител. Всеки втори учител/ ръководител към групата използва безплатен билет.