> > Курс "Майнкрафт за любопитковци"

Курс "Майнкрафт за любопитковци"

 

Предстоящи провеждания: Очаквайте скоро!

Безкрайният свят на Майнкрафт през 2019 година стана на 10 години. Тази годишнина, както и доказаната ефективност на платформата в обучението, станаха повод да разработим специален курс. 

Ще надникнем зад играта! Целта на този курс е да представим някои допълнителни и по-малко познати функционалности, които не се предлагат в популярната версия, която се използва в режим на игра. Предстои ни заедно да намерим най-добрия начин за справяне с предизвикателствата на режима на оцеляване и творческия режим.

Правенето на цветни факли, с използване на познания по химия, използването на ледени бомби и роботи, които да стоят вместо нас, са само малка част от функционалностите, на които ще се спрем.

Курсът ще е много интересен за всички, които познават Майнкрафт като платформа за забавление и има за цел да надгради знанията, които любопитковците са получили в училище. Прилагат се познанията от часовете по „Компютърно моделиране“ и се използват принципите от платформата Scratch. Ето защо препоръчителната възраст на курсистите е от 8 до 10 години.

Използваните подходи в обучението са „учене чрез игра“ и „учене чрез правене“. В програмата са предвидени три основни стъпки, които се прилагат при решаването на съвременните образователни задачи: Провери! Добави! Направи!

В края на обучението, Любопитковците ще имат по-различно възприятие за играта и със сигурност ще притежават нов инструмент, който да им помага да се развиват, а защо не и да изградят кариера. Gaming индустрията е една от най-бързо развиващите се съвременни индустрии, които предоставят поле от възможности, подобно на полето на Майнкрафт – безкрайно!

Стилът на курса е умерен и дейностите са разпределени балансирано, за може лекторите да отделят персонално внимание на всеки обучаван. Предвидени са учебни задачи, които имат за цел да провокират творческото мислене и съобразителността, оценката на факторите на средата и подходите за тяхното управление. Стремежът към знание и откривателство се насърчават, като се използва а най-присъщата характеристика на всяко дете – любопитството.

След края 4-те дни творчество, екипна работа и състезание, ще се постараем да вдъхновим всеки участник да пренесе по нещо малко от света на играта в действителността.

Лектор в курса е Деян. Той е едва на 13 години, но времето което е посветил на Майнкрафт и препятствията, които е преминал, са го направили един от най-добрите експерти на своята възраст. Деян умее да говори вдъхновяващо за неограничените възможности, в безкрайното поле на Майнкрафт, а също и да помагат на другите да се справят още по-добре. Бил е ментор в Кодър Дожо от самото му начало през 2014 г. и демонстратор в събития на Майкрософт и обучения на учители по компютърно моделиране.


  • Продължителност на курса: 12 учебни часа
  • Общ брой места: 12
  • Такса за участие: 115 лв.

Записването за курса е възможно от родител или настойник, с попълване на електронния формуляр по-долу или като ни пишете на имейл адрес: office@technomagicland.com.
Вижте информация за останалите ни курсове на този линк.