> > Дейности

Дейности

Каузата на центъра е да подпомогнем българското училище и процеса на учене в страната, като по всякакъв начин се опитваме да сме в помощ на преподавателите и педагозите в тяхната мисия. 

От своето основаване, под покрива на TechnoMagicLand са проведени:

  • над 200 часа лабораторни упражнения с ученици, 
  • над 400 научни демонстрации 
  • и сме посрещнали 218 групи от цялата страна.

Участвали сме активно в: 

  • 32 специални научни събития, 
  • 14 изложения и конференции, свързани с въпросите на неформалното образование.

От началото на глобалната пандемия, заснехме над 120 часа видео материали с учебно и научно-популярно съдържание.

Активно подпомагаме ученици, младежи, студенти и специалисти без опит или с минимален опит, в тяхното развитие и професионална реализация, като:

Работим активно в помощ на класното обучение в училищата. TechnoMagicLand разполага с модерна и удобна материална база, която лесно се трансформира, за да посрещне всички училищни формати на събития.

За времето на своето съществуване, в TechnoMagicLand са проведени:

  • раздаване на свидетелства за завършен клас;
  • обучение на учители;
  • подготовка на ученици за състезания по природни науки;
  • специализирани форуми по образование.
 начало < | дейности | услуги | STE(A)M | методи | > за учители