> > Доброволчество и стажове

Доброволчество и стажове

TechnoMagicLand предлага възможности за доброволчески труд в избрано направление, като всеки доброволец получава специализирано обучение, което му предоставя актуални знания и новости в сферата на специализацията. Практическата работа в реална среда е основна за развитието на полезни умения и навици.

Нашата доброволческа програма се основава на методологията на европейските доброволчески програми и класификацията на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO).

Желаещите да се включат като доброволци трябва да изготвят CV с информация за релевантен опит, свързан с нашата работа, и мотивационно писмо, което може да бъде включено в самото електронно съобщение. Мотивационното писмо и CV трябва да бъдат изпратени по електронна поща office@technomagicland.com


Доброволчески програми по направления


 • Научна програма 
 • Експозиция
 • Маркетинг

Подробна информация за направленията на доброволческата работа


Доброволчески програми в направление научна програма

Доброволецът, който се е включил в "Научната програма" в TechnoMagicLand, може да научи много нови неща и да развие много умения. Някои от тези възможности включват:

 1. Демонстрации - в тези сесии доброволецът ще може да види на живо работата по нови технологии и иновации, които се разработват в TechnoMagicLand. Той ще може да научи за това как работят тези технологии и как могат да бъдат приложени в реалния свят.

 2. Работилници - в работилниците доброволецът ще има възможността да приложи знанията си в практически сценарии. Той ще се научи да планира, да работи със срокове, да създава различни видове занимания и групови дейности.

 3. Научни събития - в тези сесии доброволецът ще може да се запознае с последните научни открития и технологични новини. Той ще има възможността да чуе и да участва в подготовката на лекции от учени, които работят в TechnoMagicLand, и да задава въпроси относно техните проекти и научни постижения.

 4. Специални програми - тези програми са насочени към специални теми или групи хора. Например, някои от тези програми са свързани с развитие на млади учени, програма за ученици от определени училища, програма за жени в технологичния сектор и други. Във всяка от тези програми доброволецът ще има възможността да се включи и да научи неща, които са специфични за тази тема или група хора.

В общи линии, доброволецът в TechnoMagicLand ще може да научи много нови неща за технологиите и науката зад тях. Той ще може да се запознае с нови хора и да развие умения като творческо и логическо мислене, комуникация и сътрудничество.

Доброволчески програми в направление направление експозиция

Доброволецът, който се е включил в доброволческа програма "Експозиция" в TechnoMagicLand, може да научи много неща за науката и технологиите, зад накои от нашите експонати и демонстрационни установки. В рамките на тази програма, доброволецът може да се научи как да създава експерименти и демонстрационни установки, които могат да бъдат използвани за обясняване на различни научни концепции и принципи.

Доброволецът може да научи как да използва различни научни инструменти и техники, както и как да ги поддържа. Той може да работи с различни материали и технологии, като експериментира с тях и ги прилага в различни научни области. Той може да научи как да подготвя и представя демонстрации и участва в научни събития, където да споделя своите знания с други хора.

В процеса на работа в програмата "Експозиция", доброволецът може да развие своите умения в областта на науката и технологиите, както и да придобие опит в работата с други хора. Той може да научи как да комуникира ефективно и да работи в екип, което е много важно умение във всяка професионална област. Освен това, доброволецът може да изгради мрежа от контакти с други научни ентусиасти и професионалисти, които могат да му бъдат полезни в бъдещата му кариера.

Доброволчески програми в направление направление маркетинг

Доброволецът, който се включи в доброволческата програма "Маркетинг" в TechnoMagicLand може да научи много за стратегически, тактически и оперативен маркетинг на интерактивен център за наука и технологии. Той може да научи как да разработва и изпълнява маркетингови стратегии, как да управлява комуникациите на марката и как да привлича потребители и посетители.

Доброволецът може да се научи как да използва цифровите маркетингови инструменти и технологии, за да подобри онлайн присъствието на TechnoMagicLand и да увеличи посещаемостта на центъра. Той може да научи как да изгради и поддържа лоялност на клиентите и да управлява потребителското поведение.

Доброволецът може да научи и как да извършва лични продажби, като научава техниките за продажби и убеждаване на клиенти. Той може да се научи как да подходи и да комуникира с различни типове клиенти, как да разбере техните нужди и как да ги удовлетвори. В крайна сметка, участието в програмата "Маркетинг" може да бъде много полезно за доброволеца, който иска да развие маркетингови умения и да научи как да продвижи успешно интерактивен център за наука и технологии.


Общи правила на доброволческите програми на TechnoMagicLand


Това е описание на доброволческата програма на TechnoMagicLand (Центъра), която има следните характеристики и изисквания:

 1. Участие в програмата е доброволно и безвъзмездно.
 2. Доброволците са посланици на мисията на Центъра и са част от неговия екип.
 3. Доброволческата програма е утвърдена от Центъра и отговаря на неговите текущи нужди.
 4. Всеки доброволец има свой ментор, който отговаря за неговата ежедневна програма и е първа точка за контакт.
 5. Нуждите от доброволци за Центъра се комуникират във всички комуникационни канали на Центъра.
 6. Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа - подбор по документи и интервю.
 7. За доброволческите програми на Центъра могат да кандидатстват и непълнолетни лица, при изричното спазване на приложимото законодателство.
 8. Положените усилия и продуктите от работата на доброволците са собственост на Центъра, която те предоставят безвъзмездно.
 9. Доброволците са лица на Центъра и е възможно да станат част от неговия публичен имидж, което се урежда според политиката на Центъра за защита на личните данни.
 10. Доброволците се задължават да спазват моралните и етичните принципи, да работят честно и добросъвестно, да учат и постигат високи резултати, да се стремят към високо качество, като следват насоките на своя ментор и да участват в ежедневния живот на Центъра.
 11. Докато са доброволци в Центъра, те нямат право да се идентифицират като членове на екипа на Центъра при евентуално тяхно участие в политически прояви и дейности, да разпространяват недостоверна, непроверена или подвеждаща информация, да разпространяват специфична, чувствителна или лична информация.
 12. Доброволците могат да напуснат програмата по всяко време, след като уведомят своя ментор и Центъра. В случай на необходимост, Центъра си запазва правото да прекрати участието на доброволеца в програмата.

 13. Доброволците носят отговорност за своите действия и изказвания в рамките на доброволческата програма. Центъра не носи отговорност за тях и може да прекрати участието на доброволеца в програмата в случай на нарушаване на договорените условия.

 14. Доброволците имат право да получат удостоверение за участие в програмата след успешното й завършване. Удостоверението се издава от Центъра и е приложимо за участие в конкурси за стипендии, работа или други подобни възможности.

 15. Центъра си запазва правото да променя условията на доброволческата програма по всяко време. Доброволците ще бъдат уведомени за промените предварително и имат право да направят своя избор за участие в програмата при новите условия.

Доброволчеството е прекрасна възможност за хора, които искат да допринесат за обществото и да развият личните си умения и качества. Това е важна част от социалната отговорност и може да бъде изключително задоволително изживяване за всеки, който се включи в програмата.

Настоящите правила са приети на 05.01.2021 г. (последна актуализация 31.03.2023 г.)


Стажантски програми


Стажантските програми в TechnoMagicLand са добра възможност за ученици, гимназисти, млади учени, изследователи, студенти или специалисти да наберат опит в работата с хора от различни възрасти, да изпитат придобитите знания в училище или във висшето образование.

Екипът ни анализира възможностите си за отделяне на ресурси за обучението на нови специалисти, като прилага индивидуален подход към всеки отделен кандидат. Заинтересуваните да научат повече за стажантските програми е необходимо да осъществят връзка с нас.