Кауза

Днес технологиите се развиват по-бързо от всякога и с тях са ангажирани все повече хора. Те са в основата на икономическия просперитет и улесняват ежедневието ни. Трябва да осъзнаем, че можем да подхождаме към тях не само като потребители, а като създатели и творци. Така недоверието, което изпитваме към новото и непознатото, ще бъде заменено от увереност в собствените сили и умения.

Начинът, по който възприемаме технологиите, и регулирането на този процес е от изключително значение за обществото. Ако не сме подготвени за новостите, няма да можем да преценим, до каква степен технологиите са заплаха. Затова е важно потребителите на технологии от всички възрасти да се запознаят с нововъведенията, които един ден ще бъдат част от техния живот.

Нашата цел е да направим технологиите на бъдещето разпознаваеми за техните бъдещи потребители и създатели – децата. Желанието ни е новото поколение да познава предимствата на технологиите на бъдещето, да ги приема, но и да насърчава и подпомага тяхното развитие.

Такава е и основната мисия на създадения от нас интерактивен детски център TechnoMagicLand  – да запали искрата на интереса към технологиите и природните науки у децата. С наша помощ на тази „територия за любопитковци” те ще открият магията на науката и техниката.

TechnoMagicLand се реализира в партньорство със София Тех Парк. Дружеството е с изцяло идеална цел – няма да бъде разпределяна печалба към участващите страни, а ако се генерира такава, тя ще бъде използвана единствено за развиване на експозицията.

Вярваме, че бъдещето на образованието принадлежи на подхода „Учене чрез правене“, който се е доказал като един от най-ефективните при работа с деца. Днес неформалното образование носи повече информация и умения, и затова изпреварва традиционните форми на обучение. Със създаването и дейността на TechnoMagicLand ще се опитаме да наложим модел на неформално образование, в който водещо е преживяването и личното удовлетворение от обогатяването на знанията.

TechnoMagicLand не е музей.

Снимка КонфуцийВярваме, че интересът към опознаване на света и желанието за експерименти е вродено у децата. За разлика от музеите, където развитието на дадена технология и нейният ефект са представени чрез илюстрации и експонати, ние използваме различни интерактивни инсталации и похвати, чрез които младите и любопитни умове не просто наблюдават, а се докосват до технологиите и усещат тяхната магия.  

В TechnoMagicLand предлагаме атрактивни презентации, които водят до по-лесно, трайно усвояване на нови знания и затвърждаване на старите, но  без да опростяваме съдържанието. Нашата цел е максимално да приложим сентенцията на Конфуций „Те ми разказаха, аз забравих. Те ми показаха, аз го разбрах. Аз го направих и го научих за цял живот“.

Още от Древността човечеството възприема непознатите неща като враждебни и застрашителни. Много деца попадат в капана на това мислене и още в ранна възраст изграждат психологическа бариера, която носят цял живот – че науката е нещо прекалено сложно, че технологиите са нещо страшно и „не са за мен”. Чрез специално подбраните и разработени експерименти TechnoMagicLand отвори поле за изява на детското любопитство.

Разчитаме, че специалният ни игрови елемент ще разпали вродената у всеки страст към състезания и ще ангажира силно вниманието на аудиторията. Той ще въвлече децата в самия начин, по който функционират технологиите, ще им разкрие отвътре тайните на създаването и управлението им.

Нашата цел е да изградим у следващото поколение правилно отношение към технологиите. TechnoMagicLand няма амбицията да накара всички деца да се посветят на науката и технологиите. Това би било неприложимо и нефункционално – не всички могат и трябва да бъдат инженери. Но всички ще използват технологиите. Като родители и общество ние трябва да възпитаваме активни и информирани потребители и да спомогнем за създаването на работни кадри с добри технически познания, подготвени за професиите на бъдещето.

Вярваме, че TechnoMagicLand допринася за възраждането и надграждането на българските образователни традиции, свързани с наличието на добре оборудвани лаборатории, и предоставя възможност за извънкласна дейност и обучение. Със създаването и разширяването на дейността на Центъра се надяваме да излезем и извън границите на неговата първоначална мисия, ставайки част от подобрението и реформата в българската образователна система.