> > Обща информация

Обща информация

Скъпи приятели на TechnoMagicLand,

Бихме искали да ви приветстваме най-сърдечно в TechnoMagicLand – територия за любопитковци. На тази страница ще намерите обща информация за:

 

Работно време и време за посещение

Работно време -  електронната страница на Центъра предоставя най-актуалната информация за работното време

 • Специално работно време - възможно е обявяването на по-различно работно време, което не съвпада със стандарното. Информацията за специалното работно време се оповестява на сайта.

 • Работно време на касата - касата работи от отварянето на Центъра и затваря 1 час преди затварянето му; 
 • Оганичение на отговорността - TechnoMagicLand не се ангажира с тиражирана информация за своето работно време в информационни източници, които са собственост на трети страни;
 • Допълнителна информация - за пояснения при планиране на посещението и въпроси относно работното време на Центъра, които не са пояснени в настоящата секция, можете да се свържете с нас;
 • За специални събития е възможно центърът да работи със пециално работно време, което се обявява на страница работното време.

Продължителността на посещението зависи от възрастта и предварителната подготовка на посетителите.

 • Минимално време за посещение - планирайте минимум 1 час. Това е причината касата да затваря 1 час преди края на работното време на Центъра.
 • Максимален престой - за да можем да гарантираме пълноценното и приятното преживяване на всички наши гости, времето за посещение е ограничено до 4 часа. След изтичането му, гривните се деактивират автоматично.  

 

Гардероб

Връхните дрехи, якета и палта можете да оставите на специално предназначените за целта закачалки. Закачалките се намират на входа и в зала "Демонстрационна".

 • Ценности - въпреки предприетите мерки за сигурност, препоръваме да не оставяте своите ценности в оставените на закачалките дрехи;
 • Ограничение на отговорността - закачалките са под постоянно видеонаблюдение, но центърът не носи отговорност за оставените вещи.

Раници и чанти можете да съхранявате в гардеробчетата на входа. На ваше разположение са заключващи се кутии с максимален размер до 40/40/40 см.

 • Съхранението на ключовете е отговорност на посетителите. TechnoMagicLand не носи отговорност за оставените ценности в гардеробчетата. 

 

Употреба на храни и напитки

 

 • Внасянето и консумацията на храни и напитки в експозицията, залите и лабораториите е забранено.

 

Деца

 

 • Децата до 12 години не се допускат в експозицията без пълнолетен придружител.
 • Експозицията на TechnoMagicLand не е подходяща за деца под 7-годишна възраст.

 

 

Снимки и видеозапис

 

 • Запис на видео и снимки - използването на фотоапарати и непрофесионални камери за лични цели е разрешено. Бихме се радвали ако споделите вашите снимки и клипове в електронните канали за комуникация с Центъра;
 • Професионална фотография и видеозапис - фотографирането, записването на звук и видео за комерсиални цели или реклама може да става само с разрешение на TechnoMagicLand.
 • В обекта могат да присъстват фотографи и/или медии. Посетителите и гостите на центъра е възможно да бъдат снимани и видеозаснемани. Като участвате в събития и присъствате в обекта, вие давате на обединение ТехноМеджикЛенд правото да използва снимки или видео/аудио записи, направени във ваше присъствие или с ваше участие. Тези записи могат да се използват за образователни или промоционални цели, а също така, за споделяне с външни медии. Моля не преминавайте обозначената линия, ако не желаете за да присъствате на снимки или да бъдете записани. 
 • За допълнителна информация относно раздела се объщайте към отговорното лице на електронна поща apotebnya@technomagicland.com

 

Групови посещения

 

 • Всички участници в организирани групи са длъжни да спазват вътрешните правила на Центъра.
 • Отговорност за поведението на непълнолетните лица носят техните придружители.
 • Центърът си запазва правото да изменя павилата за групови посещения, в зависимост от неговата натовареност.

 

 

Календар

 

Планираните демонстрации, курсове и други събития в Центъра се публикуват на страница „Календар“.

 • Възможно е да настъпят промени в предварително обявените дати и часове, за което посетителите и курсистите ще бъдат своевременно информирани.

 

 

Демонстрации и Работилници

 

Демонстрациите са формат, в който комуникатор на науката по атрактивен начин представя и обяснява експерименти и в подходящ момент включва деца от публиката.

Работилниците са формат с по-висока въвлеченост на гостите на Центъра.

 • Необходимо е да се съобразявате в препоръчителната възраст за всеки един формат от работилниците. Лица под препоръчителната възраст е необходимо да бъдат придружени от по-възрастен придружител. За придружителя се дължи билет за вход.

 

 

Курсове

 

Курсовете и работилниците разширяват и допълват получените в училище знания и практически умения в областта на техниката, информатиката, природните науки и технологиите.

 • Съдържанието и методиката на курсовете са разработени специално за особеностите на различните възрастови групи.
 • Занятията се провеждат в добре оборудвани зали, в удобно време и са с различни формати и продължителност.
 • Водещите са отлично подготвени и имат практически опит в работата с деца.
 • Заявките за курсове се подават през електронна информационна система;
 • Плащанията за курсовете могат да се извършат в брой или по банков път. За получените плащания по банков път задължително се издава данъчна фактура.
 • Курсистите получават сертификат за участие в проведен курс.

 

 

 

Научни събития

 

Научните събития представляват формат, който предлага неограничени възможности. Всяко научно събитие в TechnoMagicLand може да бъде описано със следните отличителни характеристики:

 • заглавие - представлява оригинално название, собственост на автора на формата;
 • предметна област - индикатор за областта на познанието, към която мофе да се съотнесе форматът;
 • основна тема, цели и задачи - предварително зададени от автора на формата;
 • препоръчителна възраст на участницитевъзрастов диапазон определен от знанията, които участниците са придобили в училище, изградените навици, характерни за възрастта и педагогическите похвати, които са предвидени от автора на формата. Участието на лица извън възрастовия диапазон е позволено с изричното съгласие на автора на формата, но не се препоръчва;
 • обща продължителност с включени почивки в нея - общата продължителност е индикативна и в нея са включени почивките, които са необходими на зрителите;
 • период на провеждане - провеждането е съобразено с множество условия. Периодът на провеждане има индикативен характер. Точните дати и часове за провеждане на форматите можете да намерите в секция "Календар";
 • автор на формата и съорганизатор - носител на правата за провеждане на формата. Авторът носи споделена отговорност за организацията и провеждането на формата, съвместно с детски интерактивен център за наука и технологии TechnoMagicLand.

 

 

 

Експозиция

 

 • За да бъде отчетено посещението на всеки експеримент, гривната трябва да се доближи до местата, обозначени с черно кръгче. Кратък звуков сигнал и примигване на светодиода в центъра показват успешна регистрация и получаване на точка.
 • Допълнителни точки за успешно изпълнение се получават на част от експонатите, които включват определени задачи за време и постигане на определена цел.Просто следвайте указанията на екрана.
 • Получените точки формират класация за отделния експонат и едновременно с това се добавят към вече натрупаните до момента точки на посетителя. Класациите за отделните експонати се показват на екраните им, а общoтo участие в класациите е достъпно на сайта на TechnoMagicLand.
 • След излизане от експозицията посетителите могат да върнат гривната на касата, където получават обратно своя депозит.
 • При желание гривната може да бъде купена и използвана при следващо посещение.
 • Експонатите в TechnoMagicLand са интерактивни, за да ги използвате правилно, трябва да се запознаете със съответните описания и инструкции;
 • ТехноМаг - това са служители и доброволци, които са на ваше разположение в експозицията, за да предоставят допълнителна информация, разяснения и инструкции. При необходимост можете да се възползвате от техните услуги;
 • Някои части на експонатите са силно чувствителни и крехки, ето защо не бива да бъдат пипани. Нужно е да спазвате съответните специални означения;
 • Не се допуска тичане, катерене, бутане, повреждане на експонатите;
 • Необходимо е да се отнасяте с внимание и респект към останалите посетители;
 • Изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за тази цел места е забранено.
 • Изнасянето на части от вещи и части от експонатите извън пространството на TechnoMagicLand е абсолютно забранено.
 • Посетителите носят отговорност за всички причинени от тях повреди по експонатите и сградата.
 • Всеки посетител на TechnoMagicLand получава достъп до експозицията след заплащането на входен билет и депозит за идентификационна гривна;
 • Гривната е валидна 4 часа и освен за влизане, служи и за събиране на точки от посещението. Точките дават възможност за участие в класации за най-добри постижения. След връщането на гривната на рецепцията, посетителят получава депозита си обратно.
 • Натрупаните точки от посещението могат да бъдат запазени в личния профил на посетителя с кода от касовата бележка. Въвеждането се извършва на сайта ни в секция Регистриране на точки.

 

 

Безопасност

 

 • Спазването на указанията на персонала на TechnoMagicLand е задължително.
 • Пространството на TechnoMagicLand е под постоянно видеонаблюдение;
 • TechnoMagicLand не носи отговорност за инциденти, предизвикани по вина на пострадалия или вследствие на неспазване или пренебрегване на предупрежденията и указанията на служителите на Центъра.

 

 

Видеонаблюдение

 

 • Центърът е под постоянно видеонаблюдение, във връзка със защитата на свой интерес. Записите се съхраняват 30 дни. Достъпът до записите имат само оторизирани лица.

 

 

Информация за чуждестранни посетители

 

 • Обяснителните текстове към експонатите в TechnoMagicLand са на български и английски език.
 • По заявка могат да бъдат организирани демонстрации и работилници на английски.

 

Паркинг

 

 

Паркинг за автобуси

 

 • За паркиране на автобуси е необходимо да се свържете предварително с нас за съдеиствие. Местоположението на паркинга за автобуси е в непосредствена близост до Центъра (3 минути).

 

 

Лица с увреждания

 

 • Повечето експонати в TechnoMagicLand са достъпни за хора с увреждания. Самият център е достъпен за хора с двигателни увреждания, като разполага с асансьор, а нашите ТехноМагове са винаги на разположение да помогнат. При нужда от съдействие е необходимо да се свържете с нас. Центърът е оборудван с тоалетна за инвалиди.

 

 

Загубени вещи

 

 

 • Намерените вещи се предават на рецепцията и трябва да бъдат потърсени лично от собственика в рамките на 30 дни; 
 • Справки за намерени вещи не се дават по телефона; 
 • Непотърсени вещи след изтичане срока на съхранение се унищожават.

 

Цени и начин на плащане

 

 • Обявените цени са в български лева;
 • Центърът приема плащания в брой и картови плащания, в рамките на работното време на касата.
 • Плащанията по банков път се извършват по банкова сметка на Центъра. Номерът на банковата сметка, както и основанието за плащане се предоставят от сътрудник на центъра, в зависимост от заявената услуга.
 • За плащания по банков път се издава задължително данъчна фактура. Необходимо е да предоставите данни на физическо лице (име, фамилия, ЕГН, адрес) или данни на юридическо лице.

 

Информационни канали на TechnoMagicLand

 

 

 • Центърът се стреми да поддържа активна връзка със своята комуникационна среда, ето защо поддържаме собствена електронна страница в Интернет, профили в Facebook, Instagram, Twitter, Google.
 • Официалната електронна страница на TechnoMagicLand e на адрес www.technomagicland.com - информацията на тази страница се поддържа изцяло от Центъра. Ето защо е добре при всяко съмнение да се доверявате на представената информация в този ресурс.

 

Политика за бисквитки

 

Политика за използване на "бисквитки" Какво представлява „бисквитката” (cookie)?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се генерират при заявка от Вашия браузър към наш web сървър и се съхраняват на устройството Ви. Обикновено целта им е да можем да идентифицираме Вашето устройство и поведението му при посещение на сайтовете ни.

Защо се използват „бисквитки” (cookies)? Бисквитките” се използват, за да съберат анонимна информация за потребителя на съответния сайт като това ще спомогне за:

 • да Ви разграничават от останалите потребители;
 • да събират информация, свързана с Вашите предпочитания в уеб пространството, за да оптимизираме работата на сайта ни;
 • да улеснят Вашето сърфиране.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни бисквитки). - Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство, докато не бъдат премахнати (изтрити) от Вас или докато изтече срокът им.

Управление на „бисквитките” и как можете да се откажете от вече дадено съгласие за тяхната употребата?

Това може да стане от настройките на Вашия браузър. По-голямата част от браузърите позволяват сами да управлявате „бисквитките”, в това число да приемете или отхвърлите всички „бисквитки” или да приемето само някои от тях.

За да намерите информация как да управлявате „бисквитките”, посетете секция „Помощ” или „Настройки” на браузъра.

Списък с типовете използвани бисквитки:

 • Бисквитки грижещи се за представянето на нашия сайт – това са бисквитки съдържащи информация за идентификация на браузъра, подобряване на скоростта на подаване на информация, по – бързо споделяне на информация. Срок на съхранение – 24 месеца.
 • Бисквитки грижещи се за сигурността на сайта –това са бисквитки за:
  • запазване уникалния идентификатор на сесията на потребителя;
  • съхранение на информация за състоянието на вход. (login status).
  • защита от външни и зловредни атаки Тези бисквитки са валидни до приключване на сесията.
 • Функционални – пази информация за това дали потребителят е приел условията за "бисквитките". Съхранява се в рамките на сесията.
 • Бисквитки свързани със социалните медии – сайтът на ТехноМеджикЛенд може да съдържа функционалност за споделяне на съдържание използвайки трети страни като например социални мрежи/ Facebook,Microsoft, Google+/, но не само. Употребата на тази функционалност ще постави „бисквитка“ на Вашето устройство. Препоръчително е да се запознаете с Политиките за поверителност на социалните мрежи. Ако сте влезли в профила си в една от социалните мрежи по време на посещението в нашия уебсайт, то социалната мрежа може да свърже достъпа до уебсайта ни с Вашия профил. След което, всяко едно действие свързано с използване на някои от бутоните за споделяне, харесване и т.н. на социалните мрежи, ще бъде предадено и съхранено на съответната социална мрежа, така че Вашите приятели/последователи ще могат да видят харесаната или споделена от Вас информация от конкретния уебсайт. Всяко предоставяне на информация и взаимодействия през социалните мрежи се управлява от Политиките за поверителност на компаниите Администратори на тези мрежи. Ние нямаме контрол, и/или отговорност върху тези Администратори и начина , по който управляват Вашата информация. Google Analytics Водещ инструмент за събиране на информация за Вашето поведение, за целите на измерването на нашите web сайтове.
 • Повече информация за Google Analytics може да намерите тук:
  • Google има функционалност, която спомага да не се изпраща информация за посещението на сайтовете към Google Analytics. Добавката към Вашия браузър се нарича - Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Смятаме използването му за наш легитимен интерес.

Като натиснете „Приемам” Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с нашата употреба на „бисквитки”.

Можете да се обърнете към нас за съдействие и помощ, ако не сте намерили информацията, която ви интересува, в тази секция.