Екип


Екип по създаване


TechnoMagicLand е иницииран, финансиран и реализиран от българската софтуерна компания ТехноЛогика ЕАД в партньорство със София Тех Парк. Екипът, работил по проекта, се състои от Огнян Траянов, Пламен Димитров, Ангел Бъчваров, Иван Сотиров, Петя Андреева, Ирена Атанасова, Меглена Генева, Тодор Ялъмов и още много приятели на науката и технологиите.

В разработването на опитите участват учени, специалисти и методисти в съответни научни области, сред които и представители на академичната общност.


Демонстрационен екип


Демонстрационният екип на TechnoMagicLand е представен от млади учени и изследователи, които притежават ценното качество да обясняват сложни термини и процеси по разбираем и достъпен начин. Екипът в настоящия момент се състои от:

 • Иван Пенджерков
 • Калина Стоименова
 • Калоян Генков
 • Мартин Недялков
 • Силвия Коцева
 • Ангел Димитров

Приятели и гост-лектори


За постигането на своите цели, TechnoMagicLand работи с професионалисти и доказани експерти в своята област. Имали сме удоволствието да посрещнем много приятели и гост-лектори, между които:

 • Ангел Александров
 • Стела Ветова
 • Николай Нешев
 • Наум Шопов (внук)
 • Евтим Милошев

Доброволци и стажанти


Безценна помощ и подкрепа получихме от забележителни хора, като се постарахме да дадем най-доброто, което ние знаем. Имахме удоволствието да работим с доброволците и стажантите:

 • Ивет
 • Петър-Емил
 • Ноел Томов
 • Ивета
 • Радка
 • Габриела