> > Реализация

Реализация

TechnoMagicLand се състои от основна зала, оборудвана с интерактивни и познавателни експонати, демонстрационно пространство и лаборатории/зали за работилници и събития в областта на науката и техниката.

В експозиционната зала са разположени инсталации за експерименти от областите математика, физика и информационни технологии. С тях гостите могат да работят самостоятелно, защото целта на TechnoMagicLand е да ги въвлече в активно участие. Всеки експонат е снабден с инструкции за работа, наблюдавани явления, обяснение на процеса или явлението, видеогид и информация за това къде то се среща във всекидневието ни.

В секцията „Технологиите, с които ще създаваш и твориш“ гостите могат да осъществят своя първи контакт с изкуствен интелект (Ai) и роботи. Тук любопитковците са подпомагани от нашите Техномагове - това са хората, които помагат в магическия свят на технологиите.

При проектирането и изработката на експериментите и индивидуалните постаменти са съобразени и изпълнени всички специфики, произтичащи от предназначението за деца. Специално внимание е отделено на безопасността и ергономичността. Всички мебели в TechnoMagicLand са специално проектирани за Центъра.

В демонстрационна зала се провеждат събития, водени от специалист в съответната област. Събитията са достъпни за всички посетители на Центъра, тъй като наблюдението на демонстрациите е включено в цената на билета. График на демонстрациите се обявява в календара, където се намира допълнителна информация за всички планирани събития в програмата.

След като запалим интереса на децата към науката, продължаваме да го надграждаме със специални курсове. Те се провеждат под формата на тематични работилници и дават възможност за разделяне на аудиторията на по-тесни възрастови групи и според техните умения. Участниците получават специфични знания и умения, като творят и създават различни изделия. Лабораторията на TechnoMagicLand разполага със специализирано оборудване по химия, физика и робототехника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространството позволява многофункционално използване, благодарение на което, под покрива на територията за любопитковци се реализират ученически форуми, конкурси, ателиета, работилници, обучителни форуми, конференции, награждавания, изложби и др.

Официални снимки на Центъра

От 2020 г., TechnoMagicLand е част от Европейската мрежа от научни центрове и музеи (ECSITE)