> > Легенда за TML-1

Легенда за TML-1

TechnoMagicLand е необикновено място, вдъхновено от роботчето TML-1. Малкият чаровен символ има своя много специална история, която искаме да ви разкажем.


История за деца „Леганда за TML-1“


Човешката цивилизация е изпуснала възможността да бъде разпозната, като достатъчно развита, за да бъде поканена да се присъедини към Галактическия съюз, който се грижи за мира, разбирателството и развитието на цивилизациите.

По време на тайна опознавателна мисия на планетата Земя, представителите на Галактическия съюз останали силно разтревожени и огорчени. Те установили, че земляните използват технологиите и напредъка за войни помежду си и търсят в науката и технологиите разрушителна сила. Искат да подчиняват, а не да приобщават. В същото време изостават в усвояването на ключови технологии. Представителите на Галактичекия съюз направили заключението, че човешката цивилизация все още не е достатъчно разумна и зряла, за да има смисъл от контакт с нея. Те отлетели обратно, оставяйки на Земята робота TML-1 с мисия TechnoMagicLand.

Същността на мисията му е тайно да наблюдава развитието на човешката цивилизация, да измерва нейния напредък и да сигнализира, когато тя доближи момента на достатъчно развитие, за да бъде достоен член на Галактичесия съюз. TML-1 създава загадки, подканва младите земляни към експерименти и следи техните резултати. По тях той прави оценка за нивото на техните знания и способности. Най-добрите получават звание „магьосник на знанието и технологиите“. Когато на Земята има 99 такива магьосника, TML-1 ще изпрати с лазер кодирано съобщение към комуникационния възел на Галактическия съюз. С него ще информира, че младите земляни са вече достатъчно умни и е дошло време да бъде изпратена нова мисия от представители на Галактическия съюз за установяване на взаимоотношения с човешката цивилизация. Докато трае дългият път до Земята, тези млади хора ще са поели управлението на планетата, а човешката цивилизация вече няма да е заплаха и тревога за другите. Технологиите на земляните ще бъдат достатъчно развити, за да може с тяхна помощ да комуникират с представителите на Галактическия съюз и да черпят мъдрост от неговите хранилища на знание.

И така, благодарение на вас, на Земята ще царят разум и хармония.

Млади любопитковци, вие сте нашата надежда!